Overgangsordning – frem til ny ferielov træder i kraft

Frem til den nye ferielov træder i kraft i 2020 er der indført en overgangsordning, der skal sikre hensigtsmæssig ferieafvikling i overgangsperioden mellem den kommende og den nuværende ferielov. Læs om overgangsordningen her på siden.

I overgangsperiode 2019-20 vil der være et overlap mellem den gamle og den nye ferielov. Derfor indføres en overgangsordning, der skal sikre en hensigtsmæssig ferieafvikling, så medarbejderne ikke optjener og afvikler dobbelt ferie.

Det betyder, at den ferie du optjener fra 1. januar 2019 til 31. august 2019 (2,08 dage pr. måned svarende til 16,7 dage) behandles som nu, og du skal således bruge den opsparede ferie til din sommerferie fra 1. maj 2020 til 31. august 2020. Derefter begynder du at optjene samtidighedsferie altså 2,08 dage i september, 2,08 dage i oktober osv.

Den ferie, du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 feriedage), indefryses i FerieFonden og kan hverken afholdes eller udbetales, før du forlader arbejdsmarkedet.

Hvis du har krav på en 6. ferieuge eller et antal ekstra feriedage, fordi det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, indgår disse midler ikke i det beløb, der skal hensættes.

Spørgsmål og svar om overgangsordningen

Herunder finder du en række spørgsmål og svar vedr. overgangsordningen frem til den nye ferielov træder i kraft.

Husk du altid er velkommen til at kontakte den konsulent, der servicérer din arbejdsplads.

» Kontakt din konsulent

Kan jeg holde lang sommerferie i 2020?

Selvom der indefryses ferie, kan de fleste fortsat afholde ferie, som de plejer. Det skyldes, at den ferie, der optjenes i perioden fra den 1. januar til den 31. august 2019 – svarende til 16,7 betalte feriedage – kan afholdes i perioden fra 1. maj til 30. september 2020. Den 1. september overgår medarbejderne til den nye ferieordning og begynder at optjene og afholde samtidighedsferie efter de nye regler.

Samtidig har den enkelte mulighed for at afholde overført ferie fra tidligere ferieår.

Har du ret til 6. ferieuge eller et antal feriefridage har du stadig disse dage at holde ferie for efter de nugældende regler. Det vil sige at den 6. ferieuge eller feriefridagene kan afholdes mellem 1. maj og 30. april efter det år, de er optjent i.

Eksempel: Mads er ansat med 5 ugers ferie og vil gerne holde 3 ugers sommerferie og 1 uges efterårsferie i uge 42 i 2020. 1. maj 2020 har Mads opsparet 16,7 dage. Heraf bruger han 15 dage på sommerferien. Der er således 1,7 dage tilbage til efterårsferien. Men fra 1.september opsparer Mads 2,08 dage pr måned (samtidighedsferie), så i uge 42 (oktober) har Mads 1,7 + 2,08 = 3,78 dag optjent. Derfor skal Mads gemme knap 2 dages ferie fra afholdelsesåret 1. maj 2019 – 30. april 2020 for at kunne holde fri hele uge 42 i 2020.

Kan jeg holde efterårsferie i 2020?

Hvis du har ret til 5 ugers ferie og ønsker at holde efterårsferie i oktober, skal du gemme feriedage, der er optjent efter de nuværende ferieregler, så de overføres til den nye ordning. Det skyldes, at medarbejderne med de nye ferieregler om samtidighed kun vil have sparet 2,08 dage op ved udgangen af september 2020.

Samtidig har den enkelte mulighed for at afholde overført ferie fra tidligere ferieår.

Har du ret til 6. ferieuge eller et antal feriefridage har du stadig disse dage at holde ferie for efter de nugældende regler. Det vil sige at den 6. ferieuge eller feriefridagene kan afholdes mellem 1. maj og 30. april efter det år, de er optjent i.

Eksempel: Mads er ansat med 5 ugers ferie og har holdt 3 ugers sommerferie i 2020 og vil gerne holde 1 uges efterårsferie i uge 42. 1. maj 2020 havde Mads opsparet 16,7 dage. Heraf brugte han 15 dage på sommerferien. Der er således 1,7 dage tilbage til efterårsferien. Men fra 1.september opsparer Mads 2,08 dage pr måned (samtidighedsferie), så i uge 42 (oktober) har Mads 1,7 + 2,08 = 3,78 dag optjent. Derfor skal Mads gemme knap 2 dages ferie fra afholdelsesåret 1. maj 2019 – 30. april 2020 for at kunne holde fri hele uge 42 i 2020.

Indefrysning - Hvad sker der med min opsparede feriepenge i overgangsperioden?

Den ferie, du optjener i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 (25 feriedage), indefryses i FerieFonden og kan hverken afholdes eller udbetales, før du forlader arbejdsmarkedet.

Der oprettes en særlig fond, “Lønmodtagernes Fond for Tilgodehavende Feriemidler”, der forvalter og administrere de tilgodehavende indefrosne feriemidler. Dine indefrosne feriepenge sikres mod fx arbejdsgivers konkurs frem til udbetalingen, og i den mellemliggende periode skal der ske en forrentning af de hensatte midler.

Hvornår kan jeg få de indefrosne feriepenge udbetalt?

Fonden udbetaler tilgodehavende feriemidler med tillæg af årlige reguleringer, når du går på folkepension, har fået tilkendt førtidspension, er overgået til efterløn, har fået tilkendt fleksydelse, har fået udbetalt alderspension oprettet som led i et ansættelsesforhold eller har taget varigt ophold i udlandet.

Hvad med 6. ferieuge? (Husk at ikke alle har 6. ferie uge )

Hvis du har krav på en 6. ferieuge eller et antal ekstra feriedage, fordi det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, optjener og afvikler du fortsat disse rettigheder efter de nuværende regler, altså forskudt. Eventuel udbetaling af 6. ferieuge sker fortsat med lønudbetalingen for maj måned.

Hvad med seniordage, seniorbonus og omsorgsdage?

Hvis du har ret til seniordage eller seniorbonus, fordi det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, optjener og afvikler du disse rettigheder efter de nuværende regler for seniorordninger. Hvis du har krav på omsorgsdage, fordi du er offentligt ansat, afvikler du fortsat omsorgsdage efter de nugældende regler, altså to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn, til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Er du privat ansat, har du som udgangspunkt ikke ret til omsorgsdage, medmindre dette er aftalt i din kontrakt eller fremgår af personalehåndbogen eller af en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Ny i beskæftigelse efter 1. januar 2019?

Da feriemidler, der er optjent fra den 1. september 2019 som en del af overgangsordningen indefryses, vil der for nye på arbejdsmarkedet, der ansættes omkring dette tidspunkt og frem til de nye regler med samtidighed træder i kraft, være en periode, hvor de “kun” optjener feriemidler til indefrysning og samtidig ikke har optjent meget ferie til afholdelse i 2020.

For at kompensere for denne konsekvens er der i overgangsordningen givet mulighed for, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde op til 8,3 fondsferiedage for “indefrosne midler” i perioden 1. maj til 30. september 2020. Dette gælder dog kun for de nye medarbejdere, der optjener feriedage til indefrysning fra 1. september til 31. december 2019 og har optjent mindre end 8,3 feriedage (eller ingen feriedage) til afholdelse i perioden 1. maj til 30. september 2020.

Grafisk fremstilling

Her kan du se en grafisk fremstilling af overgangsordningen fra nuværende til ny ferielov med samtidighed.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet

» Faktaark om overgangsordning

Læs mere

» Ny ferielov i Danmark (bm.dk)
» Vejledning om overgang til de nye ferieregler for kommunalt ansatte
» Vejledning om overgang til de nye ferieregler for regionalt ansatte
» Vejledning om overgang til de nye ferieregler for statsligt ansatte

Kontakt din konsulent

Er du i tvivl? Så kontakt den konsulent, der servicérer din arbejdsplads.

» Kontakt din konsulent

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.