Ny ferielov (fra 1. september 2020)

Ny ferielov træder i kraft 1. september 2020. Læs om den her på siden, find svar på ofte stillede spørgsmål og se, hvor du kan få hjælp, hvis du er i tvivl.

Den nye ferielov, der først træder i kraft fra den 1. september 2020, indebærer, at der fra september 2020 indføres samtidighedsferie, hvor du vil optjene og afholde din ferie over samme periode. Det vil også betyde, at nye på arbejdsmarkedet kan afholde betalt ferie allerede det første år af deres ansættelse – i modsætning til i dag, hvor der kan gå op til 16 måneder, fra den enkelte optjener sin ferie, til den kan afholdes. Du vil med den nye ferielov have ret til 2,08 feriedag pr. måned nøjagtig som i dag.

For at sikre, at overgangen til det nye feriesystem bliver så smidigt som muligt, og for at undgå, at den ansatte i forbindelse med overgangen både kan afholde ferie efter de nuværende og de kommende regler, indføres en overgangsordning, der er trådt i kraft 1. januar 2019.

» Læs mere om overgangsordningen frem til den nye ferielov træder i kraft.

Spørgsmål og svar om den nye ferielov

Herunder finder du en række spørgsmål og svar vedr. den nye ferielov.

Husk du altid er velkommen til at kontakte den konsulent, der servicérer din arbejdsplads.

» kontakt din konsulent

Optjening og afholdelse og overførsel?

Den nye ferieordning vil medføre, at ferien optjenes løbende i ferieåret fra den 1. september til den 31. august året efter (12 måneder). Med en ny ferieordning optjener du ligesom nu 2,08 dages betalt ferie for hver måneds ansættelse.

Den optjente ferie vil skulle afholdes i ferieafholdelsesperioden fra den 1. september til den 31. december året efter (16 måneder). Den periode, du kan holde din ferie i, er således sammenfaldende med optjeningsperioden – men fire måneder længere. Det betyder, at du kan planlægge din ferie mere fleksibelt.

Ny på arbejdsmarkedet?

Personer, der træder ind på arbejdsmarkedet fra og med den 1. september 2020, optjener og afholder ferie efter de nye regler om samtidighedsferie.

Hvad med den 6. ferieuge?

Den nye ferielov vedrører kun de 5 uger, som er sikret igennem ferieloven.

Hvis du har krav på en 6. ferieuge, et antal ekstra feriedage, fordi det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, optjener og afvikler du fortsat disse rettigheder efter de nuværende regler, altså forskudt.

Hvad med seniordage, seniorbonus og omsorgsdage?

Hvis du har ret til seniordage eller seniorbonus, fordi det fremgår af din overenskomst eller ansættelseskontrakt, optjener og afvikler du disse rettigheder efter de nuværende regler om seniorordninger. Hvis du har krav på omsorgsdage fordi du er offentligt ansat, afvikler du fortsat omsorgsdage efter de nugældende regler, altså to omsorgsdage pr. kalenderår pr. barn, til og med det kalenderår, hvor barnet fylder syv år. Er du privat ansat, har du som udgangspunkt ikke ret til omsorgsdage, medmindre dette er aftalt i din kontrakt eller fremgår af personalehåndbogen eller af en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måtte være omfattet af.

Bliver der ændret på varslingen af din ferie?

Nej, arbejdsgiveren fastsætter som i dag efter forhandling med medarbejderen, hvornår ferien skal holdes i ferieafholdelsesperioden. Hovedferien skal varsles mindst tre måneder før, den afholdes, mens øvrig ferie skal varsles mindst en måned før.

Udbetaling af ferietillægget?

Udbetaling af ferietillæg på 1 procent (Ferieloven/Ferieaftalen) vil efter de nye regler ske enten samtidig med at den tilsvarende ferie begynder eller som noget nyt blive udbetalt i to portioner pr. år.

1. del med majlønnen for perioden 1.9. – 31.5. (bagudlønnede)

2. del med augustlønnen for perioden 1.6. – 31.8. (bagudlønnede)

Som kommunalt- og regionsansat har du yderligere ret til 0,95 procent forhøjet ferietillæg, fordi det fremgår af din overenskomst. Det forhøjede ferietillæg reguleres i en ny aftale om 6. ferieuge m.m. og udbetales fortsat senest den 1. maj, som følger nærmest efter kalenderåret (optjeningsåret).

Forskudsferie?

Det bliver muligt at medarbejder og arbejdsgiver kan aftale, at der afholdes betalt ferie på et tidspunkt, hvor den endnu ikke er optjent. Denne ferie afdrages i den ret til betalt ferie, der derefter optjenes i det pågældende ferieår. Fratræder lønmodtageren inden udligningen er sket, har arbejdsgiver ret til at modregne værdien af den afholdte ikke-udlignede ferie i krav på løn og feriebetaling.

Hvis en virksomhed holder ferielukket på et tidspunkt, hvor medarbejderen, som har været ansat i hele det foregående ferieår og frem til ferielukningen, ikke har optjent ferie i alle de dage, virksomheden holder lukket, SKAL arbejdsgiver give feriebetalingen på forskud, mod at arbejdsgiver kan modregne i den efterfølgende optjening af betalt ferie.

Læs mere

Du kan læse mere om den nye ferielov på bm.dk:

» ny ferielov i Danmark

Kontakt din konsulent

Er du i tvivl? Så kontakt den konsulent, der servicérer din arbejdsplads.

» kontakt din konsulent

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.