Ferie og løn

Ferieåret starter den 1. maj i det år, der følger optjeningsåret – som er kalenderåret – og slutter den 30. april det efterfølgende år.

Ferieåret i 2020 starter 1. maj 2020 til og varer til 31. august 2020. Derefter starter samtidighedsferie. Læs mere om ny ferielov

Du har ret til 25 dages ferie om året, uanset om du har optjent ret til løn under ferie.

Derimod forudsætter ferie med løn, at du har været beskæftiget hos din arbejdsgiver i optjeningsåret, det vil sige i det forudgående kalenderår, og stadig er hos den samme arbejdsgiver, når du skal holde ferie.

Du optjener også ferie i den del af en ulønnet orlov i forbindelse med barsel og adoption, hvor der ikke udbetales løn, men hvor du fortsat optjener pensionsret.

Den ferie, du ikke kan afholde på grund af barsel, kan enten udbetales, uden at du holder ferie, eller efter aftale med din arbejdsgiver overføres til næste ferieår. En aftale om at overføre ferie skal være skriftlig.

Den optjente løn under ferie svarer som udgangspunkt til din sædvanlige løn, uanset at lønnen har ændret sig siden optjeningsåret, medmindre lønændringen skyldes ændret arbejdstid.

Hvis du ikke har været hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, har du ikke ret til løn under hele ferien. Du vil blive trukket i løn for de timer, du holder ikke-optjent ferie. Har du været hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret, har du ret til feriegodtgørelse herfra. Denne feriegodtgørelse blev indbetalt til FerieKonto, da du forlod den tidligere arbejdsplads.

Kommunalt eller regionalt ansat

Ferie med løn

Ferie med løn forudsætter, at du har været beskæftiget hos din arbejdsgiver i optjeningsåret, det vil sige i det forudgående år, og stadig er hos den samme arbejdsgiver, når du skal holde ferie.

Den løn du har krav på, er den løn, som du ville have tjent med den aktuelle beskæftigelsesgrad på det tidspunkt, hvor du holder ferie.

Hvis du ikke har været hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, har du ikke ret til løn under hele ferien. Du vil blive trukket i løn for de timer, du holder ikke-optjent ferie. Har du været hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret, har du ret til feriegodtgørelse herfra. Denne feriegodtgørelse blev indbetalt til FerieKonto, da du forlod den tidligere arbejdsplads.

Særlig feriegodtgørelse

Ud over ferie med løn har du ret til en særlig feriegodtgørelse på 1,95 procent af den løn du har haft i optjeningsåret. Den særlige feriegodtgørelse udbetales almindeligvis sammen med lønnen for maj.

Feriedagpenge

Er du nyuddannet eller ledig, eller har du ikke optjent ret til ferie med løn for hele ferien, har du måske ret til feriedagpenge fra a-kassen. Du skal kontakte a-kassen for yderligere oplysninger.

Læs mere på a-kassen FTFA’s hjemmeside

Statsansat

Ferie med løn

Ferie med løn forudsætter, at du har været beskæftiget hos din arbejdsgiver i optjeningsåret, det vil sige i det forudgående år, og stadig er hos den samme arbejdsgiver, når du skal holde ferie.

Hvis du har ændret beskæftigelsesgrad i løbet af optjeningsåret, har du ret til løn under ferien med samme beskæftigelsesgrad, som du gennemsnitligt har haft i optjeningsåret. Det betyder, at hvis du i optjeningsåret har været på fuld tid, men kun er på for eksempel 30 timer, når ferien skal afvikles, så får du løn svarende til fuld tid. Det omvendte gør sig også gældende, hvis du har været på nedsat tid i optjeningsåret, men er på fuld tid, når ferien skal afvikles, så får du kun løn svarende til deltidsansættelsen.

Hvis du ikke har været hos den samme arbejdsgiver i hele optjeningsåret, har du ikke ret til løn under hele ferien. Du vil blive trukket i løn for de timer, du holder ikke-optjent ferie. Har du været hos en anden arbejdsgiver i optjeningsåret, har du ret til feriegodtgørelse herfra. Denne feriegodtgørelse blev indbetalt til FerieKonto, da du forlod den tidligere arbejdsplads.
Særlig feriegodtgørelse

Ud over ferie med løn har du ret til en særlig feriegodtgørelse på 1,5 procent af den løn, du har haft i optjeningsåret. Den særlige feriegodtgørelse udbetales almindeligvis sammen med lønnen for maj.

Feriedagpenge

Er du nyuddannet eller ledig, eller har du ikke optjent ret til ferie med løn for hele ferien, har du måske ret til feriedagpenge fra a-kassen. Bemærk at det ikke gælder for de særlige feriedage. Du skal kontakte a-kassen for yderligere oplysninger.

Læs mere på a-kassen FTFA’s hjemmeside

Privatansat

Som privatansat er din ferie kun reguleret af Ferieloven.

Du har ret til 25 dages ferie om året, uanset om du har optjent ret til løn under ferie.

Derimod forusætter ferie med løn, at du har været beskæftiget hos din arbejdsgiver i optjeningsåret, det vil sige i det forudgående kalenderår, og stadig er hos den samme arbejdsgiver, når du skal holde ferie.

Hvis du går mere end 20 procent op eller ned i tid i forhold til optjeningsåret, reguleres din løn under ferie forholdsmæssigt.

Derudover har du ret til en særlig feriegodtgørelse på en procent.

Der kan være aftalt bedre vilkår i din kontrakt eller i en eventuel overenskomst/husaftale, som din arbejdsplads måttet være omfattet af.

Læs mere om dine vilkår som ansat i den private sektor

Få personlig rådgivning

Kontakt TR

Hvis du har spørgsmål om løn og arbejdsvilkår, så er det først og fremmest tillidsrepræsentanten på din arbejdsplads, du skal kontakte.