Styrk din handlekraft som arbejdsmiljørepræsentant

På dette arbejdsmiljørepræsentantkursus får du ideer, tips og råd til, hvordan du kan opbygge et solidt netværk, hvordan du kan udfylde rollen som arbejdsmiljørepræsentant samt hvordan du får mere indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Dansk Socialrådgiverforening ønsker at bidrage til at løfte og styrke arbejdsmiljørepræsentanternes vigtige arbejde på arbejdspladserne og udbyder derfor dette nye kursus. Formålet med kurset er at styrke arbejdsmiljørepræsentantens handlekraft og indflydelsesmuligheder.

På kurset kommer vi ind på en lang række vigtige emner, som du kan bruge i dit virke som arbejdsmiljørepræsentant, og som styrker din handlekraft og indflydelsesmuligheder. Vi lægger vægt på, at de temaer, som vi arbejder med på kurset, er konkrete og lette at omsætte i din daglige praksis:

– hvordan kan du opbygge og vedligeholde dit netværk som arbejdsmiljørepræsentant? 

– hvordan styrker du dit samarbejde med ledelsen, TR og i MED/SU?

– hvordan kan du holde kontakt med dit bagland, og hvordan opfanger du de problemer med arbejdsmiljøet og mulighederne for at øge trivslen?

– hvordan kan du være med til at håndtere og forebygge stress- og voldsproblematikker? Hvordan spotter du f.eks. stress hos dine kolleger, hvordan kan du være en støtte for stressramte og hvordan kan du arbejde med at forebyggelse af stress?

– har du helt styr på arbejdsskadeanmeldelser? – ellers får du det her gennem et gæsteoplæg af DS' arbejdsskadekonsulent.  

Om aftenen får vi besøg af DS' næstformand Ditte Brøndum, hvor vi har en dialog om socialrådgivernes arbejdsmiljø og dine indflydelsesmuligheder i Dansk Socialrådgiverforening.

I løbet af kurset veksler vi mellem plenumoplæg, gruppedrøftelser med erfaringsudveksling og individuelt arbejde. Desuden får du masser af materialer med  hjem.

Undervisere

Undervisningen varetages af Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening og af Dorthe Augustesen, arbejdsmiljø- og organiseringskonsulent i Dansk Socialrådgiverforenings region Syd.

Kurset er gratis

Dansk Socialrådgiverforening betaler udgifterne til opholdet og undervisningen.

Husk at bede din arbejdsgiver om at få fri med løn og transporten betalt.  Til dette kursus kan DS helt ekstraordinært betale dine transportudgifter efter TR-uddannelsens gældende regler. Men spørg først din arbejdsgiver.

Kontakt din konsulent i DS, hvis du oplever problemer med at få fri til at deltage.

Bemærk

Download en kursusbeskrivelse, som du kan vise til din arbejdsgiver.