FTR-seminar om strategisk arbejdsmiljøarbejde

FTR kan få en nøglerolle når arbejdsmiljøet skal forbedres. På dette endagesseminar får du inspiration til hvordan du kan gribe det an.

På dette ekstra tilbud til fællestillidsrepræsentanter tager vi fat på hvordan du som FTR kan få indflydelse på arbejdsmiljøet på din arbejdsplads.

Om formiddagen får vi et oplæg og diskuterer mulighederne for at få strategisk indflydelse på arbejdsmiljøet, og hvordan arbejdsmiljø kan tænkes ind i god ledelse.

Hvilken særlig rolle kan FTR få i det strategiske arbejdsmiljøarbejde? Hvilke håndtag er der?

Om eftermiddagen tager vi fat på hvordan du kan inspirere dine TR-kolleger til samarbejdet med arbejdsmiljørepræsentanterne.

Desuden fortæller vi om den arbejdsmiljøkampagne, der søsættes i efteråret, og drøfter hvordan FTR kan understøtte kampagnen.

Det endelige program kommer senere. Planen er at vi afslutter dagen kl.17 med en sandwich to-go.

Undervisere: Hans Jørgen Limborg fra Team Arbejdsliv samt Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening.  

Målgruppe: Fællestillidsrepræsentanter og -suppleanter