Faglig dag og generalforsamling

Oplæg om bl.a. betydning af sanktioner og uddannelse for unge lovovertrædere, samt viden om nyere traume- og PTSD teorier. Generalforsamling kl. 16

Program for dagen

Kl. 9.30 – 10.00 Ankomst, morgenmad og velkomst

Kl. 10.00 – 12.00 Oplæg ved forsker og Postdoc. Britt Østergaard Larsen om betydning af sanktioner og uddannelse for unge lovovertrædere

Kl. 12.00 – 12.45 Frokost

Kl. 12.45 – 13.00 Orientering om skrivekursus med fokus på, hvordan vi som socialrådgivere kan deltage i debatten på det kriminelle område (om kriminalitet, straf, resocialisering, ytringsfrihed og meget mere)

Kl. 13.00 – 15.00 Oplæg ved lektor Cand. Psych Simi Voss om, hvad udbytte socialrådgivere i Kriminalforsorgen kan opnå ved at have viden om nyere traume- og PTSD teorier, og hvorledes det kan omsættes i daglig praksis 

Kl. 15.00 – 16.00 Skattejagt og kage

Kl. 16.00 – 17.00 Generalforsamling, se dagsorden nedenfor

Kl. 17.00 – 18.15 Overraskelse

Kl. 18.15 – 19.00 Middag med tak for i dag

 

Foreløbig dagsorden til generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Regnskab
 4. Indkomne forslag til drøftelse. Emner, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være bestyrelsen i hænde senest den 15. oktober. De kan sendes til Karina Madsen, karina.madsen@krfo.dk   
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  Bestyrelsesmedlemmer:
  Karina Madsen, KIF Odense – på valg og modtager genvalg
  Anne Kragelund, KIF Holstebro – ej på valg
  Rikke Baltzer Ravn, Fodlænken Næstved – ej på valg
  Anna-Maria Madsen, Ringe Fængsel, modtager ikke genvalg
  Betina Svinggaard, Horserød Fængsel, modtager genvalg
  Tina Greth Møller, Kif Næstved, modtager genvalg
  Louise Carlsberg Christensen, Herstedvester Fængsel, modtager ikke genvalg
 6. Evt.