Fælles AMiR-Intro – Region Syd

Introduktion til AMiR-rollen, for nyvalgte i Region Syddanmark.

Kære Nyvalgte AMiR

Vi vil gerne invitere dig til AMiR intro tirsdag d. 29. oktober kl. 10–12 hvor vi slutter af med fælles frokost.

Dette vil foregå sammen med andre nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening, Region Syd.

 

Dagsorden for mødet: 

  1. Velkomst og præsentation
  2. AMiR rollen og AMiR opgaver
  3. Samarbejdet mellem TR og AMR
  4. Hvordan kan I bruge arbejdsmiljøkonsulenterne fra Dansk Socialrådgiverforening
  5. Tilbud til vores arbejdsmiljørepræsentanter fra Dansk Socialrådgiverforening
  6. Netværksdannelse
  7. Evt.

 

Med venlig hilsen

Dorthe Augustesen                                                Lone Johannsen
Organiserings- og arbejdsmiljøkonsulent                 Organiserings- og arbejdsmiljøkonsulent
Tlf.: 8747 1317                                                         Tlf.: 87471313
Mail: dva@socialraadgiverne.dk                              Mail: lj@socialraadgiverne.dk