Få indflydelse!

Bliv klædt på til arbejdet med politisk interessevaretagelse i en lokal sammenhæng. For TR, der har gennemført 'TR i DS' og 'TR og Medlem'.

På kurset bliver vi klædt på til arbejdet med lokalpolitisk indflydelse, f.eks. i relation til budgetforhandlingerne. Vi arbejder med at identificere mål og løsninger, med at forstå de politiske beslutningsprocesser og aktører. Og vi øver os i strategi og kommunikation.