Efterårstræf

Oplæg bl.a. om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi og ytringsfrihed. Forventet pris: 2000 kr. for forplejning og overnatning.

Program

Mandag:

12.00   Velkomst og frokost hos Maryam Janesvej 33, st mf

13:00 Vi går ned gennem Toveshøj og Gellerup og forbi det Boligsociale hus. I vil høre lidt om hvad der sker og Jens fortæller anekdoter fra sit lange liv i området 😊

14:30 Besøg hos Opgang til Opgang. Et firårigt projekt i Gellerupparken der vil udforske potentialet i en ny helhedsorienteret beskæftigelsesindsats for udsatte familier

15:30 Vi tager ind til byen og indkvarteres på Wake Up i Bruunsgade

18:30  Middag et sted i Århus

Tirsdag

8:00 Morgenmad

8:45 Vi går til Kursuslokale i DGI huset 5 min fra Wake UP

9:00 Gensidig orientering

10:00 Kunstneren Jens Galschiøt fortæller om hans seneste kunsthappening hvor han sætter fokus på ytringsfrihed.

12:00  Frokost

13:00 Oplæg om Neuroaffektiv Udviklingspsykologi ved Anne Houmann Johansen
Det giver en forståelse for menneskets følelsesmæssige udvikling – Den treenige hjerne. Hun bruger den til at vurdere barnets følelsesmæssige udvikling samt vejlede forældrene i udviklingsstøttende kontakt og samspil med barnet.
Derudover giver teorien hjælp til at kunne registrere forældres/ voksnes mentalinserings evne, og giver redskaber til at møde voksne, der kan være bange, utrygge, vrede og / eller kede af det.

15:00 Kaffepause

15:15  Gensidig orientering fortsat

16:00 Fri leg

18:30  Middag et sted i Århus

Onsdag

8:00   Morgenmad

9:00  Gensidig orientering fortsat

11:00 Næste træf

12:00  Frokost og tak for nu

Vi forventer en max egenbetaling på 2000 kr som betales kontant ved ankomst. Alt efter deltager antal kan beløbet blive lidt mindre.

Arrangører: Maryam, Jens og Abelone