Nyheder

Nyt grundbeløb på det regionale område

Det er teknik – men dog vigtigt at vide, at der er kommet nyt grundbeløb på det regionale område.

26.09.2018

Forenkling af LAB

Aftalen om forenkling af Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats give mulighed for mere kvalitet og faglighed. Men det kan ikke udelukkes, at kommunerne selv vil fortsætte proceskravene med f.eks. en fast kadence på samtale og tilbud af frygt for et nyt benchmarkingsystem, som også indgår i aftalen.

26.09.2018

Stressforebyggelse i fællesskab – de vigtigste pejlemærker

Stress er et fællesskabsanliggende, som kræver dialog og omsorg for hinanden. Læs pejlemærker for processen mod mindre stress og mere trivsel her.

26.09.2018

1. oktober stiger lønnen igen for socialrådgivere i kommuner og regioner

Med OK18 blev det sikret, at din løn stiger med mere end 2 pct i 2018, når du er ansat i kommuner og regioner. Læs med her for de præcise tal og baggrunden for de generelle lønstigninger

26.09.2018

TR – hjælp din AMiR med at blive registreret og anmeldt

Også arbejdsmiljørepræsentanter er sikret med den særlige beskyttelse – men kun hvis AMiR er anmeldt over for arbejdsgiver af organisationen.

26.09.2018

Fælles løsninger på lokale problemer? Brug det organiserende redskab “Dialog-dugen”

Dialog-dugen sikrer, at fællesskabet – f.eks. i en klubbestyrelse eller en klub – får talt sammen om bevæggrunde for at engagere sig m.m.

26.09.2018

Studerende og arbejde i fritiden

Studierelevant arbejde i de offentlige forvaltninger til socialrådgiverstuderende er godt – men opgaver og ansvar skal matche, at de er studerende

26.09.2018

DS-temadage for arbejdsmiljørepræsentanter: Skab sunde arbejdsrytmer

Også arbejdsmiljørepræsentanterne har brug for viden og uddannelse - deltag på DS’ temadage i november for AMiR, hvor vi sætter fokus på kvalitetstid i en travl hverdag.

26.09.2018