WEBINAR: Vold i nære relationer

Ved Mette Sophie Volsing fra Lev Uden Vold og Mateen Malik Hussain, rådgiver hos Lev Uden Volds nationale hotline tlf. 1888

Hvert år bliver 38.000 kvinder og 19.000 mænd udsat for fysisk partnervold. Dobbelt så mange bliver udsat for psykisk vold, som blev kriminaliseret i 2019. Volden har store sociale og sundhedsmæssige konsekvenser for den voldsudsatte og for samfundet som helhed. Børn, der vokser op i et hjem med vold, kan tage skade af det, uanset om de overværer volden eller selv bliver udsat for den. Børn er også i risiko for selv at blive udsat for eller udøve vold som voksne. Det er derfor væsentligt, at vi som fagprofessionelle er opmærksomme på tegn på vold og kan rådgive eller henvise voldsudsatte og voldsudøvere til den rette hjælp. Videnskonsulent Mette Sophie Volsing fra Lev Uden Vold fortæller om voldens karakter, udbredelse og konsekvenser. Hun vil også komme ind på tegn på vold, redskaber til opsporing, risikovurdering og henvisningsmuligheder. Rådgiver Mateen Malik Hussain fra Lev Uden Volds døgnåbne hotline for vold i nære relationer – 1888, vil give et indblik i, hvordan han rådgiver voldsudsatte, voldsudøvere og fagpersoner.

» Link til webinaret (uden tilmelding, gratis deltagelse)