WEBINAR: Trivsel og samarbejde i en coronatid

Få viden og værktøjer til at sikre det psykiske og sociale arbejdsmiljø under og efter corona. For TR, AMiR og TR-suppleanter.

  • Hvordan kan jeg som tillidsvalgt spille en aktiv og konstruktiv rolle for at sikre det psykiske arbejdsmiljø på min arbejdsplads?
  • Hvordan kan jeg bidrage til, at vi igennem krisen værner om vores fællesskab og faglighed?
  • Hvordan kan jeg spotte evt. stress- og krise-reaktioner hos mine kollegaer? Hvad gør jeg, hvis jeg oplever et forhøjet konfliktniveau?

Langvarigt kriseberedskab tærer på ressourcerne. Vi ved fra krisepsykologisk forskning, at stress-reaktioner og sociale konflikter oftest optræder i fasen efter, at den akutte krise er overstået. Igennem de næste måneder kan de danske arbejdspladser derfor blive udfordret i forhold til at sikre psykologiske tryghed og social sammenhængskraft i medarbejdergruppen.

Det er hensigten med webinaret at klæde de tillidsvalgte på til at kunne spille en aktiv rolle i samarbejdet med kollegaerne og ledelsen mhp. at sikre det psykiske og sociale arbejdsmiljø under og efter corona-krisen. Webinaret er baseret på krise- og organisationspsykologisk forskning og består af oplæg, case-arbejde og debat.

Til webinaret vil du få forskningsbaseret viden og forståelse af egne og andres reaktionsmønstre, konkrete værktøjer til at navigere ift. krise-reaktioner, stress og sociale konflikter samt strategiske refleksioner omkring krise-samarbejdet med ledelse og kollegaer.  

Webinaret er lavet i samarbejde med PPclinc som er en landsdækkende psykiatrisk og psykologisk klinik og rådgivningsvirksomhed.

Undervisere: Chefpsykolog Helle Folden Dybdahl og psykolog Mathias Rolskov Jakobsen fra PPclinic.

Målgruppe: tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter samt suppleanter.