Webinar om Teams og online-facilitering for tillidsvalgte

DS overgår til at bruge Microsoft Teams til afvikling af webinarer og onlinemøder. Bliv klædt på til at deltage i og selv facilitere gode møder og arrangementer på Teams.

Corona er kommet for at blive – lidt endnu. Derfor bliver det fortsat vigtigt at få arrangementer og møder til at fungere godt online.

Formålet med dette webinar er at klæde dig på til at deltage i DS-arrangementer på Teams, og at du selv bliver i stand til at afholde gode online møder med medlemmerne via Teams. 

På webinaret bliver du introduceret til Microsoft Teams. Du vil blandt andet lære, hvor knapperne sidder, og hvordan man indkalder til et møde. 

Derudover vil du få gode råd til god mødefacilitering via Microsoft Teams.

Det kræver ingen forudsætninger at deltage.

Baggrund: Dansk Socialrådgiverforening har indtil nu benyttet Zoom til afholdelse af webinarer og onlinemøder. Men nogle arbejdspladser vurderer, at Zoom er en usikker platform, hvilket gør at flere medlemmer ikke kan deltage i vores arrangementer. Derfor skifter vi til Teams fremover.

Målgruppe: Alle tillidsvalgte i DS, dvs. tillidsrepræsentanter og -suppleanter samt arbejdsmiljørepræsentanter.

Undervisere: Konsulenter fra DS og Jesper Mørk fra Krydsfeldt.