Webinar om paradokser i revalidering

Webinaret med oplæg af Anne Juel Jensen fra CABI

Hvor temaet er:

At vi arbejde med 3 forskellige paradokser:

1. Arbejdskraftmangel og behovet for opkvalificering i modsætning til manglende revalidering og en restgruppe som har vanskeligt ved at komme ud.

2. Der er et konstant fokus på at alle ufaglærte skal have uddannelse, – hvor er revalidenderne blandt denne gruppe?

3. Når revalidering oftere end så meget andet bringer folk i varig selvforsørgelse, hvorfor bruges det så ikke?

Webinaret foregår via Teams.
Du får tilsendt link til teamsmødet efter tilmeldingsfristen.