Webinar om mænd, der udsættes for vold i nære relationer

Lev Uden Vold afholder webinaret. Webinaret gør dig klogere på den nyeste viden om mænds voldserfaringer.

Du kan også høre om Lev Uden Volds psykologordning til mænd, der som følge af vold i en nær relation tager ophold på et mandekrisecenter eller §110-tilbud.

På webinaret kan du også høre mere om de indsatser, der eksisterer til mænd udsat for vold i nære relationer og deres børn.   

Webinaret handler om:

  • Forskellige forståelser af og perspektiver på vold i nære relationer som fænomen, herunder forskellige perspektiver på køn og vold i nære relationer.
  • Omfanget af mænd, der udsættes for partnervold og vold i nære relationer generelt i Danmark og resten af norden.
  • Hvad der kendetegner mænds voldserfaringer.
  • Viden om støttebehov hos mænd udsat for vold, herunder barrierer og drivkræfter for at søge og modtage hjælp.
  • Indblik i Lev Uden Volds igangværende psykologordning til mænd, der opholder sig på mandekrisecenter eller et botilbud under servicelovens §110 som følge af, at de har været udsat for vold i nære relationer.

En videnskonsulent fra Lev Uden Volds vidensafdeling og en psykolog fra Lev Uden Volds behandlingsteam vil stå for webinaret. Undervejs i oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål.

Vi ser frem til at møde jer online!

 

Praktisk information

  • Det er gratis at deltage.
  • Webinaret foregår online på Teams.
  • Efter tilmelding vil du få tilsendt et link, som du skal logge dig på ved mødestart.
  • Alle socialrådgivere, der finder emnet interessant, har mulighed for at deltage.
  • Webinaret optages ikke.

Information om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, som oplever vold i nære relationer. På baggrund af undersøgelser og videnskortlægninger samt praksiserfaringer fra egne rådgivningsindsatser, formidler Lev Uden Vold viden om vold i nære relationer til fagpersoner, der møder borgere udsat for eller som udøver vold i nære relationer.

Vi sender Team- link til alle deltagere dagen før webinaret.