Projekt Arbejdsevne og generalforsamling

Vi vil rigtig gerne have jer med i "Projekt Arbejdsevne", som er et webinar i samarbejde med Susanne Wiederquist. Det vil foregå via Zoom

På dette webinar vil projektet blive præsenteret og deltagerne inviteres til at komme med input til udformningen af værktøjet. Der vil i øvrigt blive lagt op til drøftelse af mindst to udvalgte temaer, som giver udfordringer i det daglige arbejde.

Som mange af jer ved, er vi i Revalideringsfaggruppen godt i gang med at arbejde med ”Projekt arbejdsevne” sammen med Susanne Wiederquist.
Jurist Susanne Wiederquist: https://wiederquist.dk/ Vi har derfor inviteret Susanne til at debattere sammen med os hvor langt vi er nået og hvilke input I har til vores videre arbejde.

Der vil blive sendt materiale ud til de af jer, der tilmelder jer inden webinaret.

Program:

15.00 – 15.05                 Velkomst ved formanden

15.05 – 16.00                 Oplæg og debat sammen med Susanne Wiederquist.

16.05 – 17.00                  Generalforsamling

Dagsorden til generalforsamling

1.       Valg af referent
2.       Valg af dirigent  
3.       Godkendelse af dagsorden
4.       Godkendelse af referatet fra sidste generalforsamling (11. marts 2021)
5.       Formandens beretning
6.       Budget – regnskab
7.       Indkomne forslag (sendes til formanden poulsen.hpo@gmail.com, senest den 21. marts 2023) 
8.       Hvilke opgaver der er forbundet med bestyrelsesarbejdet. v/Åse Pedersen
9.       Valg til bestyrelsen: Åse Pedersen og Hanne Poulsen er på valg, begge modtager genvalg.

 

Vi sender Zoom link til jer tilmeldte den 26.april