Webinar: De nye arbejdsmiljøregler om høje følelsesmæssige krav

Informationsmøde for AMiR og TR om de nye bestemmelser i arbejdsmiljølovgivningen om 'Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker' som følge af bekendtgørelsen om psykisk arbejdsmiljø.

Der tages afsæt i den nye vejledning fra Arbejdstilsynet: Høje følelsesmæssige krav i arbejdet med mennesker

Følgende emner bliver gennemgået:

  • Definition af ’høje følelsesmæssige krav'.
  • Hvordan afdækkes og vurderes ’høje følelsesmæssige krav’?
  • Hvordan vurderes det, om risikoen for sikkerhed og sundhed er effektivt forebygget?
  • Hvad er de vigtigste tiltag for at forebygge risiko for de ansatte?
  • Case: påbud fra Arbejdstilsynet om høje følelsesmæssige krav
  • Hvilke forebyggelsesværktøjer kan man bruge?

Format: Oplæg og spørgsmål

Underviser: Elisabeth Huus Pedersen, arbejdsmiljøkonsulent i Dansk Socialrådgiverforening

Målgruppe: Arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter samt -suppleanter i DS.