Virtuel generalforsamling og temadag

Sektionen for Selvstændige Socialrådgivere inviteres hermed til fælles arbejdsdag, hvor vi sammen med Mads Bilstrup og Mette Bertelsen fra Dansk Socialrådgiverforening (DS) vil drøfte og skabe fremtidens sektion for selvstændige socialrådgivere. Herefter afholdes der generalforsamling.

 Herefter afholdes der generalforsamling.

På grund af Corona-restriktionerne foregår temadagen og generalforsamlingen online via Zoom: https://zoom.us/j/92583421467 

 

Program

09.00 – 12.00 ”Fremtidens Sektion for Selvstændige” med Mads Bilstrup og Mette Bertelsen fra DS. Vi håber på en god og konstruktiv formiddag, hvor vi bevæger os videre i den proces, der bl.a. blev igangsat på Bjørnø august 2019.

12.00 – 13.00 Frokostpause

13.00 – 16.00 Generalforsamling

1.                         Velkomst

2.                         Valg af ordstyrer og referent

3.                         Valg af stemmeudvalg (2 personer)

4.                         Bestyrelsens beretning for 2020 fremlægges til godkendelse

5.                         Fremlæggelse af bestyrelsens regnskab 2020 til godkendelse

6.                         Bestyrelsens forslag til handleplan 2021 fremlægges til godkendelse

7.                         Bestyrelsens forslag til budget 2021 fremlægges til godkendelse

8.                         Behandling af fremsendte forslag.

9.                         Valg af bestyrelsesmedlemmer (3 medlemmer for 2 år og 2 medlemmer for 1 år)

På valg er:

•                          Eva Marianne Terkelsen

•                          Tommy Smidt Joachim-Victez

•                          Anni Christensen (Udtrådte af bestyrelsen oktober 2020)

•                          Der udover skal vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for 1 år, da Natacha og Hanne udtrådte af bestyrelsen oktober 2020

10.                       Valg af 1-2 suppleanter (vælges for en 1-årig periode)

11.                       Evt.       

16.00                  Farvel og tak for i dag

 

Praktisk information

Man kan deltage i generalforsamlingen uden forudgående tilmelding Link til Zoom-mødet: https://zoom.us/j/92583421467 

Ønsker du at deltage i det øvrige program skal du tilmelde dig her på siden.

 

Der er frist for indkommende forslag til generalforsamlingen to uger før, dvs. d. 7. januar. Forslagene skal sendes til bestyrelsen.