Velfærdssamfundet under pres

Seniorsektionen inviterer til endags Årsmøde den 24. april 2023 på Galleri Galschiøt i Odense.

Temaet for dagen er ’Velfærdssamfundet under pres’, og vi har fået to spændende og kompetente oplægsholdere til at komme med deres bud og visioner om dette vigtige emne, nemlig Jens Galschiøt og Knud Aarup.

Program for dagen:

Kl. 10.30 – 11.00      Ankomst, kaffe og generel info.

Kl. 11.00 – 12.30      Vores velfærdssamfund bløder – Knud Aarup har en vision for dets fremtid. Oplæg v/ Knud Aarup med efterfølgende debat.

Kl. 13.00 – 14.00      Frokost.

Kl. 14.00 – 15.30      Om Jens Galschiøt og hans politiske kunst. Oplæg v/ Jens Galschiøt.

Kl. 15.30 – 16.00      Opsamling og farvel.
 

Om oplægsholderne:

Jens Galschiøt

Årsmødet holdes midt i et galleri og værksted, som ejes og drives af kunstneren Jens Galschiøt. De fleste har formentlig hørt eller læst om Jens Galschiøt eller oplevet nogle af hans værker rundt om i landet f.eks. til Folkemødet på Bornholm eller Kulturmøde Mors.

Jens Galschiøt er blevet karakteriseret som en af de mest betydningsfulde danske kunstnere efter 1980. Hans kunstneriske produktion dækker bredt fra smykker og små fine figurer til gigantiske politisk ladede skulpturer. Jens Galschiøt er en af de mest kendte danske kunstnere i udladet, og han har udstillet i både Hongkong, USA, Mexico og Europa.

Hans sociale indignation er ikke til at tage fejl af, og vi tør godt sige, at ingen er gået upåvirket fra et møde med Jens Galschiøt og hans kunst.

Knud Aarup

Knud Aarup er mangeårig chef i det offentlige og er blevet omtalt som lidt af et paradoks. Embedsmand, paragrafrytter og forvaltningssoldat – og idealist. Knud Aarup har været chef for både store og små kommuner, direktør i Socialstyrelsen og landsformand for Bedre Psykiatri. Knud Aarup har derudover været formand for en række råd og udvalg inden for det sociale område.

Knud Aarup kan stadig både ses og høres i den offentlige debat, hvor hans skarpe og præcise analyser af vore skrantende velfærdssamfund gør indtryk. Og han lægger ikke fingre imellem, når han med sin berettigede kritik og store bekymring for vores velfærdssamfunds tilstand stiller skarpt på den stivnede socialpolitik. Men han har nogle visioner, og det vil han fortælle mere om på Årsmødet.

 

Tilmeldingen åbner den 14. februar 2023 kl. 8.00, og tilmeldingen foregår efter først til mølle-princippet. Du vil umiddelbart efter tilmeldingsfristens udløb den 14. marts 2023 få besked, om du er optaget samt oplysning om betalingsfrist og kontonummer til brug for betaling af deltagelse samt øvrige praktiske oplysninger.

Pris for deltagelse er 200 kr. pr. person