Valgmøde i Holstebro

Kom og mød kandidaterne til DS' politiske poster.

Kom til valgmøde for kandidater til DS' politiske poster.

Kom og mød de kandidater der stiller op til urafstemning som Formand, Næstformand og Regionsformand. Her får kandidaterne mulighed for at præsentere sig og debattere fagpolitiske emner.

Du har mulighed for at stille spørgsmål til kandidaterne, og høre deres mening om alle forhold af betydning for socialrådgivernes arbejde. Det er viden der er vigtig, når du skal sætte dit kryds på en af kandidaterne.


På mødet her, vil der være fokus på valget til posterne som Formand, Næstformand og Regionsformand.

Der vil blive lavet landsdækkende webinarer, som har fokus på Hovedbestyrelseskandidaterne.


Formandsvalg og hovedbestyrelsesvalg

 • Hvem skal vælges?
  Formand, Næstformand, tre Regionsformænd og ti øvrige Hovedbestyrelsesmedlemmer.
   
 • Hvem kan kandidere?
  Alle aktive medlemmer.
  Til Regionsformandsposterne: alle aktive medlemmer i den pågældende region.
   
 • Hvordan kandideres?
  Hovedbestyrelsen skal modtage tilkendegivelse af kandidatur senest d. 05.09.22 kl. 12.
  I praksis meldes kandidatur ved at oprette en profil på hhv. valgportalen for Formandsvalg og valgportalen for Hovedbestyrelsesvalg. 
  Det er muligt at melde sit kandidatur på de to portaler fra 08.08.22.
   
 • Hvordan vælges?
  Ved urafstemning. Der åbnes for stemmeafgivelse på hjemmesiden d. 20.09.22.
  Som bestemmeberettiget, kan du stemme på op til 10 kandidater til hovedbestyrelsen, samt en kandidat til hver af de øvrige poster, du er stemmeberettiget til. Du kan stemme frem til d. 02.10.22, og resultatet offentliggøres om teknikken vil d. 03.10.22.
   
 • Hvem kan stemme? 
  Til Hovedbestyrelsen: alle aktive medlemmer og seniormedlemmer.
  Studentermedlemmer udpeger to repræsentanter gennem valg i deres egen organisation SDS – Sammenslutningen af Dansk Socialrådgiverstuderende. 
  Til formands- og næstformandsposten: alle aktive medlemmer, studentermedlemmer og seniormedlemmer. 
  Til regionsformandsposterne: alle aktive medlemmer og studentermedlemmer i den pågældende region.

Tag gerne en snak med nuværende Regionsformand i Nord, Trine Quist, hvis du er interesseret i at blive valgt til Regionsbestyrelsen (RB) i Region Nord og/eller til Hovedbestyrelsen (HB), hvis du vil vide mere om arbejdet i RB og HB eller i øvrigt har spørgsmål

Trine kan træffes på tlf.: 2240 1899 eller mail: tq@socialraadgiverne.dk