Underretninger på børn og ungeområdet

- en drøftelse om udvikling

I den kommende tid vil Dansk Socialrådgiverforening (DS) og andre skulle forholde os mere grundlæggende til reglerne om underretning og den praksis der følger.Herunder vil DS skulle forholde sig til forslag og gerne selv pege på ændringer, tiltag og initiativer.

Derfor vil vi gerne igangsætte en drøftelse blandt jer medlemmer, som har erfaringer med underretninger i praksis. Derfor indkalder vi til et digitalt medlemsmøde om underretninger på børn og ungeområdet.

Tilmeldte til mødet vil løbende efter tilmelding få tilsendt det materiale, som skal drøftes på mødet.

Webinaret foregår via Teams.

Tilmeldingsfrist mandag den 17. oktober 2022.