Tur til Livø

Livø er beliggende i Limfjorden og er blandt andet kendt for sin smukke og varierede natur.

I årene 1911 til 1961 husede øen såkaldt ”kriminelle, asociale og moralsk åndsvage” mænd, der i samtiden var erklæret uønskede af det omgivende samfund. Anbragt på ubestemt tid og på overlægens nåde. Livø Anstalten var en filial af De Kellerske Anstalter, landets største åndssvageinstitution, og fungerede i 50 år som isolationsanstalt. Her var mændene afskåret fra resten af samfundet. Den eneste udvej var for mange flugt, sterilisation eller kastration.

De gamle institutionsbygninger huser nu Livø Feriecenter, og det er her, vi skal overnatte. Der vil være enkeltværelser til alle af varierende standard. Nogle med toilet og bad, andre med delte faciliteter.

Forud for opholdet trækker vi (arrangørerne) lod om de forskellige værelser blandt alle deltagerne.

Der er plads til i alt 62 deltagere, og som sædvanligt kan seniorer fra alle 3 sektioner deltage. Tilmelding er ud fra ” først til mølle” princippet. Hvis der er flere end 62 tilmeldinger, kan man lade sig skrive på en venteliste.

Program:

Tirsdag den 21.juni:

Kl 13.15 mødes vi ved færgen ved Rønbjerg Havn.

Kl 13.30 sejler færgen til Livø. Sejlturen varer ca 20-25 min.

Kl. ca. 14 ankommer vi til færgehavnen på Livø, hvorfra der er 750 meter at gå til Feriecentret.

På Feriecentret serveres kaffe/te og kringle. Derefter indkvartering på værelserne i Feriecentrets forskellige bygninger.

Herefter er der mulighed for at se sig om på øen og evt. følge afmærkede gåture og nyde den smukke og varierede natur.

Om eftermiddagen vil pensioneret socialrådgiver Marianne Knudsen fortælle om sine oplevelser på Livø i 1984-1985, hvor der var asylcenter på øen.

Kl. ca 18.30 serveres der aftensmad og drikke.

Herefter er aftenen til fri disposition. Der er mulighed for lejrbål, hvis vejret er til det, så medbring gerne instrumenter og evt. sange til fællessang omkring bålet.

Onsdag den 22. juni:

Kl. ca 8.00 starter vi dagen med morgenmad.

Kl. 10 skal vi møde Franck Skipper, der tidligere har boet på øen i en årrække. Han vil fortælle om øen, naturen og gutterne, som de anbragte mænd blev kaldt i daglig tale.

Kl. 12 serveres frokost

Kl. 14 færgeafgang tilbage til Rønbjerg Havn.

Tilmelding til:

Gunhild Svanevik, Sektion Syd: mail: gunhild.svanevik@webspeed.dk – tlf. 61653715

Ellen Gravesen, Sektion Nord: mail: ellengravesen@yahoo.dk  – tlf. 40574516

Tilmelding og betalingsfrist: mandag den 16.maj.

Egenbetalingen er på 600 kr som overføres til konto 0400   4026608533, som er Seniorsektionens hovedkonto. Vær opmærksom på, at tilmelding først er gældende, når deltagerbetalingen er registreret på indbetalingskontoen.

Vi sender deltagerliste ud ca 14 dage før turen, så der er mulighed for at lave aftaler om samkørsel. Tilskud til transport efter gældende regler, jf seniorsektionens hjemmeside.

Ved tilmelding, anfør da dit telefonnummer, hvis du ønsker at lave aftaler om samkørsel. Så sender vi tlf. nummer ud sammen med deltagerliste. Derudover vil det være hjælpsomt, at du anfører hvilken region, du tilhører.

 Endelig bedes du gøre opmærksom på det, hvis du har særlige behov mht kost (vegetar, allergi mv).

Hvis du har særlige behov med hensyn til værelsets tilgængelighed pga gangbesvær, da gør venligst opmærksom på det ved tilmeldingen. Så forsøger vi at tage hensyn til det ved tildeling af værelse – der ellers som udgangspunkt foretages ved lodtrækning.

 

Transport til Rønbjerg Havn:

Som nævnt mødes vi ved Rønbjerg Havn. Det nemmeste er at komme dertil i bil, jf ovenstående om evt. samkørsel. Det er muligt at komme dertil med offentlig transport. Tjek selv rejseplanen.dk

Læs evt mere om Livø på www.livo.dk

 

På gensyn fra arrangørerne
Gunhild Svanevik, mail: gunhild.svanevik@webspeed.dk

Ellen Gravesen, mail: ellengravesen@yahoo.dk  

Anne-Grethe Andersen, mail: aga8230@gmail.com