Transition fra specialist til leder

og gode værktøjer i lederrollen - 1 dags inspiration 19. november 2019

Overgang fra fagspecialist til ny leder kan være udfordrende, og dagen er en inspiration til hvordan man kan blive en god leder. Ofte er lederen udnævnt fra kollegagruppen, og det er en hel særlig udfordring at lede tidligere kollegaer. Formålet med dagen er dels at få indsigt i overgangen fra specialist til leder, og dels at få inspiration og konkrete værktøjer fra dagen.

Dagen vil være baseret på en række inspirerende ekspertindlæg men involvere deltagerne til aktivt at forholde sig til temaerne og ikke mindst vil der være håndgribelige take-aways og værktøjer til anvendelse i lederrollen. Det er vigtigt at understrege, at ingen bliver ekspert på en dag, men afgørende inspiration til hvordan man kommer bedst videre i sin lederudvikling.

Program

9.00  Transition fra fagspecialist til leder 
De fleste nye ledere er udnævnt på baggrund af resultater, men at gå fra at være individuel performer til at være en god leder, hvor resultater skal skabes gennem andre er en væsensforskellig måde at skabe succes på.
Teoretisk perspektivering og metode til egen ’gapanalyse’: Hvilke værdier og kompetencer bør jeg fortsat udvikle/aflære

10.30  Situationsbestemt ledelse og delegering 
Lederens fornemmeste opgave er at udvikle medarbejderne, men når man har travlt, bliver det ofte ’Tordenskjolds soldater’, som der delegeres til. 
Med afsæt i model og værktøjer i forbindelse med situationsbestemt ledelse præsenteres vigtige elementer af delegering.

12.30  Frokost

13.15 Coaching 
Lederen har mange kommunikationsværktøjer, hvor coaching er et blandt flere afgørende værktøjer til fremme af ansvarstagen og udvikling af såvel medarbejdere som opgaveløsning. Coaching er en filosofi og et grundsyn samtidig med det er en konkret metode med tilhørende værktøjer.
Gennemgang af metode og konkrete værktøjer til praktisk anvendelse.

15.00 Stresshåndtering i lederrollen 
Kort afsluttende indlæg om hvor vigtigt det er, at lederen passer på sig selv, og er rollemodel i forhold til stresshåndtering. Lederrollen er ikke et 37 timers job, hvor man kan sætte flueben efter endt arbejdsdag, så det er vigtigt at lederen passer på sine egne ressourcer, og går forrest.

16.00 Afslutning