TR-temadag – OK24: hvad så nu?

Region Øst inviterer til temadag i vores nye, flotte lokaler i Trekroner

Vi vil gennemgå resultaterne af OK24 og dagsorden er:

08.30  Morgenbrød

09.00  Velkomst og fællessang 

09.15  OK24 som værktøj

Vi gennemgår hovedresultaterne fra OK24 og hvorfor resultaterne blev som de blev, og drøfter hvordan man som TR kan bruge de nye overenskomster som et værktøj til bedre vilkår på arbejdspladsen.

11.30  Frokost

12.30  Brænd igennem med dit OK-budskab v/ Robert Benjamin Andersen, ARTIKULATION

Når du som tillidsperson, skal videreformidle resultaterne af overenskomstforhandlingerne, er det afgørende, at du kan skære ind til kernen, bryde de vigtigste pointer ned – og gøre dem konkrete og levende for dine kollegaer.

I workshoppen bliver du guidet til at arbejde med de 7 P’er for engagerende kommunikation, nemlig:

  • Din PASSION for dit budskab
  • Dine 3 vigtigste POINTER
  • En klar PRÆSENTATION, med brug af fisken
  • Som du målretter dit specifikke PUBLIKUM
  • Hvordan du overkommer PRÆSTATIONSANGST
  • Og får POWER med i dit kropssprog
  • Og implementerer kommunikationsværktøjerne i din daglige PRAKSIS

I vil lave individuelle øvelser og to-og-to øvelser, hvor I træner jeres brug af workshoppens værktøjer samt giver hinanden anerkendende feedback. 

I vil bruge jeres individuelle kommunikation af resultaterne af overenskomstforhandlingerne som grundlag for øvelserne.

14.30  Opsamling og fællessang

14.45  Varme hveder og kolde bobler