TR Netværksmøde – Østjylland Syd

Netværksmøde for tillidsrepræsentanter samt suppleanter i kommunerne: Hedensted, Horsens, Odder, Samsø, Silkeborg og Skanderborg.

Program:

Kl. 08.30 – 09.00 Kaffe og morgenbrød 

Kl. 09.00 – 09.10 Velkomst og kort præsentationsrunde

Kl. 09.10 – 09.50 Makkerdrøftelser og fælles opsamling/erfaringsudveksling:

  • Drøftelse af hvad der især har fyldt som TR siden sidst?
  • Er der særlige dilemmaer eller udfordringer i den forbindelse, der kunne gøres til genstand for fælles erfaringsudveksling?

Kl. 09.50 – 10.00 Pause

Kl. 10.00 – 11.45 Formand/næstformand 

  • Nyt om og drøftelse af OK, orientering om DS’ nye organisation

Kl. 11.45 – 12.30 Frokostpause

Kl. 12.30 – 13.15 Udvalgt emne fra makkerdrøftelser

Kl. 13.15 – 14.00 Emne om forandringer og indflydelse i den forbindelse 
 
Kl. 14.00 – 14.15 Kaffe og kage

Kl. 14.15 – 14.45 Emne om forandring fortsat (Opsamling)

  • Fælles dialog

Kl. 14.45 – 14.50 Punkter/emner til næste møde?

Kl. 14.50 – 15.00 Feedback på dagens møde og tak for i dag!


For mere information kontakt din konsulent i DS Region Nord.