TR Netværksmøde – Kommunale arbejdspladser i Region Øst

Ny organisering i DS betyder anderledes TR-netværksmøder i efteråret 2024. Meld dig til et af de 5 møder i Region Øst

I september 2024 udbyder vi 5 åbne TR-netværksmøder i Region Øst. Meld dig til det møde som passer bedst for dig.
Du er velkommen til at koordinere med dine TR-kollegaer, hvis det giver bedst mening at drage afsted sammen.

Mødet er et heldagsmøde fra 9.00-15.00.

Formiddagen vil byde på:
Oplæg, inspirations- og netværkssnakke om TR-synlighed – kommunikation og mandat. 
Netværkssparring og en drøftelse af hvordan I drømmer om at fremtidens TR-netværksmøder ser ud.

Om eftermiddagen vil der være god tid til nyheder fra, og drøftelse med, de regionale for- eller næstforpersoner. 

DS står for forplejning hele dagen.

Vi håber at se rigtig mange af jer!

Venlig hilsen Organiseringskonsulenterne i OTA


Frikøb:
Din arbejdsgiver vil få frikøb for den arbejdstid du bruger på møder, som du indkaldes til af os.
Du får en frikøbsseddel ved din arbejdsplads' HR-kontor, hvor du forklare hvad du har været afsted til og udfylder med de timer, som arbejdsgiver er gået glip af din arbejdskraft. Efterfølgende sender de en faktura til os.

Befordring:
Befordringsskema findes på vores hjemmeside, under "Blanketter". 
Brug den her: Blanket B19 – Formular til Afregning af transport – version 2024
Husk registrerings-nr., konto-nr. og ikke mindst underskrift!

Blanketten sendes til oekonomi@socialraadgiverne.dk