TR-møde – Regionsansatte i Region Syddanmark

Møde for tillidsrepræsentanter på regionsområdet.

Dagsorden TR-møde Regionen:

Kl. 12:00-12:30 Frokost og velkomst v/Anne Jørgensen.

Kl. 12:30-13:00 Politisk drøftelse og orientering v/Anne Jørgensen

Kl. 13:00-13:15 Pause

Kl. 13.15-13.30 …

Kl. 13.30-13.45 Indsendte punkter til dagsordenen

Kl. 13:45-14:15 Kaffe med samtidig drøftelse af aktuelle problemstillinger

Kl. 14:15-15:00 Evt.

 

Forslag til emner til kommende TR-møder kan du sende til pt@socialraadgiverne.dk

 

Med venlig hilsen

Anne Jørgensen, Regionsformand
Anette og Dorthe/Lone, konsulenter