TR-møde – Regionen

For TR ansat på regionsområdet i Region Syddanmark

Dagsorden kommer senere…