TR-møde – Kriminalforsorgen

For tillidsrepræsentanter og suppleanter ansat i Kriminalforsorgen

Kære tillidsrepræsentanter og suppleanter i Kriminalforsorgen

I indkaldes hermed til TR netværksmøde tirsdag d. 10. oktober 2023 kl.9.30-15. Mødet afholdes ved Dansk Socialrådgiverforening, Toldbodgade 19B, København K. Der serveres morgenbrød samt kaffe/te fra kl 9.30 og frokost undervejs i mødet.

Dagsorden:

1. Velkomst og præsentation ved Regionsformand Rasmus Balslev

2. Orientering fra medlemsafdelingen.

3. Lokale lønforhandlinger, kort oplæg og drøftelse

4. Arbejdspladsrunde

5. Nyt fra DS v. Rasmus Balslev

6. Nyt fra CASU v. Lars Sund

7. Evt.

Dansk Socialrådgiverforening betragter mødet som en del af TR uddannelsen, hvorfor du som tillidsrepræsentant skal have tjenestefri med løn. Af hensyn til muligheden for at sikre et godt lokalt samarbejde opfordrer vi til, at suppleanter også gives fri med løn, således de kan indgå i løsning af opgaverne som støtte for TR.

Vi glæder os til at se jer.