TR-møde – Kriminalforsorgen

For tillidsrepræsentanter og suppleanter ansat i Kriminalforsorgen

Dagsorden følger.