AFLYST: TR-møde – KL-Fyn

Der afholdes i stedet en TR-Konference, den 16. september.