TR i Staten 2

Håndtering af nyansættelser og andre spørgsmål om ansættelsesvilkår i staten. Forberedelse af lønforhandlinger. Støtte af medlemmer med problemer.

Formål: Formålet med kurset er at give tillidsrepræsentanten metoder og værktøjer til at kunne håndtere medlemmernes spørgsmål og problemer inden for det løn- og ansættelsesretlige område på de statslige arbejdspladser.

Målgruppe: For statsansatte TR, der har deltaget i ’TR i Staten 1’.

Indhold: Hvordan håndterer tillidsrepræsentanten nyansættelser, og hvordan finder man svar på typiske medlemsspørgsmål. Overblik over hvordan man bruger overenskomster og aftaler. Fokus på socialrådgivernes særlige lønaftale. Tilrettelæggelse og forberedelse af den årlige lønforhandling. TR’s opgaver, når et medlem kommer i klemme på arbejdspladsen.
Besøg af Dansk Socialrådgiverforenings formand eller næstformand.
Du får endvidere lejlighed til at overveje, hvordan du kan tilrettelægge din resterende TR-uddannelse.

Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner

Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening