TR i Staten 1

For nyvalgte TR i staten. Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne og støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder.

Afklaring af den nye rolle. Overblik over opgaverne og støtten fra DS. Problemløsning, klubarbejde og samarbejdsmuligheder. Kendskab til forhandlingssystemet.

Formål: Formålet med kurset er at introducere den nyvalgte stats-tillidsrepræsentant til rollen som TR og give dig en tryg start.

Målgruppe: For nyvalgte TR ansat i staten.

Indhold: Inden kurset sendes en hjemmeopgave, hvor du skal overveje de forventninger som du selv, og andre har til dit nye hverv. På kurset arbejder vi med en afklaring og en prioritering af TR-opgaverne samt nogle af de dilemmaer, der ligger i rollen. Du får mulighed for at arbejde med hvordan man løser problemer, hvordan klubarbejdet fungerer og hvilke samarbejdsmuligheder du har på arbejdspladsen. Desuden får du kendskab til forhandlingssystemets opbygning på statens område, og hvordan du sammen med DS indgår.

Form: Gruppeopgaver, oplæg og individuelle refleksioner.

Undervisere: Konsulenter fra Dansk Socialrådgiverforening.