Tilknytningsperspektiv – særligt om plejebørn

- særligt om plejebørn med Pernille Darling Rasmussen - samt generalforsamling i faggruppen Familiepleje

Vi har været så heldige at få Pernille Darling Rasmussen til at holde temadag for os i DS Faggruppen Familiepleje -medlemmer af andre faggrupper er også meget velkomne.

Pernille er speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, ph.d. og har i mange år forsket i ADHD og Autismespektrum forstyrrelser (ASF) samt tilknytningsmønstre. Senest har hun i samarbejde med Niels Peter Rygaard skrevet bogen ”Kort og godt om tilknytning”.

Derudover er Pernille en fremragende formidler og vil med praksisnære eksempler føre os igennem en dag, hvor vi skal tale om:

  1. Grundlæggende om tilknytningsadfærd i forhold til tilknytningsmønstre
  2. Grundlæggende om autisme, herunder ændringer i diagnosesystemet
  3. Den særlige udfordring med anbragte børn i f.ht. tilknytning og i f.ht. diagnoser, hvor især børn med ASF kræver særlige kompetencer hos de professionelle og hos plejeforældre
  4. Debat om de samfundsmæssige udfordringer – hvorfor stiger mistrivslen og antallet af diagnoser blandt børn og unge?

 

Program for dagen:

Kl. 09.00–09.45                         Morgenkaffe

Kl. 09.45-10.00                          Velkomst v. forkvinde Rikke Samson

Kl. 10-12.00                               Pernille Darling, incl. lille pause

Kl. 12-13.00                               Frokost og networking

Kl. 13-14.55                               Pernille Darling, incl. kaffe/kage

Kl. 14.55–15.00                         Tak for i dag til dem, der ikke er medlemmer af Faggruppen Familiepleje 

Kl. 15.00-16.00                          Generalforsamling efter foreskrifterne.

 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen og glæd dig til en dag med fagligt oplæg, samvær med gode kollegaer og selvfølgelig faggruppens generalforsamling.

Gratis deltagelse for for medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening og SDS, dog bliver du bedt om betalingsoplsysninger, som vi ikke opkræver fra medlemmer

Pris for ikke-medlemmer af Dansk Socialrådgiverforening; som skal være medlem af en anden overenskomstbærende fagforening: 600 kr.