Temadag

Oplæg om investerings tilgang i socialt arbejde v/ Mette Grostøl, konsulent i Dansk Socialrådgiverforening.

kl. 12.00-13.00 Frokost med smørrebrød. 

kl. 13.00 -16.30 Oplæg v/ Mette Grostøl, konsulent i Dansk Socialrådgiverforening samt Lene Kristin Kamp, Leder af Socialpsykiatri og Misbrug og Karina Toft Kjær, socialrådgiver begge fra Haderslev kommune

Mange kommuner arbejder med en investeringstilgang. Det gælder både på børn og ungeområdet, på det sociale voksenområde og på beskæftigelsesområdet. Med en investeringstilgang arbejdes der mere sammenhængende, der arbejdes med en tilgang til borgeren som er præget af empowerment og indsatser og støtte gøres mere fremskudt og tilgængeligt. Én plan og en fremtidig Hovedlov er centrale initiativer, der kan fremme de kommunale omstillinger.

Arbejdet med mennesker med en psykiatrisk diagnose og psykisk sårbarhed indgår flere steder i de kommunale omstillinger til en investeringstilgang – enten direkte eller via samarbejde. 

Mette Grostøl vil beskrive de kommunale omstillinger og den betydning de kan få den socialrådgivernes indsats – både via andre rammer og via andre krav til fagligheden. Hvilke muligheder og udfordringer er der for psykiatrien i en investeringstilgang?

"I Haderslev kommune har de i flere år arbejdet med en investeringstilgang. Og de udvikler fortsat på den tilgang og de tilbud de har til borgerne med behov for særlig støtte. Haderslev har været med i flere udviklingsarbejder i regi af Socialstyrelsen og er også beskrevet i DS arbejde med investeringer på det sociale voksenområde. 

Lene Kristin Kamp, Leder af Socialpsykiatri og Misbrug og Karina Toft Kjær, socialrådgiver begge fra Haderslev kommune vil fortælle investeringerne på det sociale område, herunder om de første erfaringer med at tilbyde visiterede ydelser i regi af et nyt tilbud" 

Der vil blive indlagt kaffepause undervejs.

kl. 16.30 Ekstraordinær generalforsamling

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Valg af bestyrelsessuppleanter

Bestyrelsen opfordrer alle til på forhånd at overveje at stille op til bestyrelsen, som suppleant. Og hvis du er nysgerrig på hvad bestyrelsesarbejde kan være, eller hvordan du kan få indflydelse på dit fag, kan du læse dette lille notat