Temadage

Hvordan deler vi vores viden om traumatiserede flygtninge? både den specielle og den tavse? Pris 350 kr. for deltagelse, forplejning og overnatning på enkeltværelse

Oplæg og facilitering af processen ved socialrådgiver, terapeut og supervisor Ellen Hansen

Hvad sker der, når flygtninge og etniske minoriteter bliver ældre? Hvilke tilbud og udfordringer er der – skal tilbuddene eller de ældre tilpasses kulturelt, socialt og sprogligt?

Oplæg ved relevant oplægsholder og diskussion efterfølgende.
 

Program:

Torsdag 22.oktober 2020:

Kl. 9.30-10.00: Ankomst og morgenmad Svendborg Danhostel, Vestergade 45, 5700 Svendborg

Kl. 10.00-12.00: Oplæg om socialrådgiveres videndeling – ikke mindst den tavse viden v/ Ellen Hansen

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-16.00: Fortsat facilitering af proces v/Ellen Hansen

Kl. 16.00-18.00: Runde om nyt fra centrene og evaluering af proces

Kl. 19.00 – ?: Middag og aftenhygge-film-gåtur

 

Fredag 23.oktober 2020:

Kl. 8.00-9.00: Morgenmad

Kl. 9.00-12.00: Oplæg om udfordringer og tilbud for ældre flygtninge og etniske minoriteter v/relevant oplægsholder

Kl. 12.00-13.00: Frokost

Kl. 13.00-14.00: Afslutning og afrejse