Temadag – faggruppen kvindekrisecentre

Marius Råkil er direktør af Alternativ til Vold, specialist i klinisk psykologi. Tema I: Voldsfaglige (krisecenterfaglige) vurderinger - ud fra et anlagt voldsfagligt perspektiv og et indlejret sikkerhedsperspektiv. I praksis relateret til bl.a. de krisecenterfaglige erklæringer. Tema II: Moderne perspektiver på køn og magt. Køns- og magtperspektivet foldes ud på flere niveauer, omsættes til anvendelse i vores daglige praksis.

 

Kære medlem af Kvindekrisecenter Faggruppen 

Vi har været så heldige at få tildelt midler fra aktivitetspuljen, og har derfor mulighed for at tilbyde medlemmerne af faggruppen en hel undervisningsdag GRATIS.

Vi har længe gerne ville afholde en temadag med fokus på magt og kønsperspektivet, fordi vi oplever en tendens til kønsneutralitet i debatten, derudover ser vi fortsat afgørelser, hvor volden synes at være forsvundet ud af afgørelserne, og er blevet neutraliseret til et konfliktniveau, som ikke synes vedrørende ift. afgørelser om barnets samvær.

Vi er samtidigt optaget af, hvordan vi kan medvirke til at sikre, at vi ude på krisecentrene føler os rustet til at lave voldsfaglige sikkerhedsvurderinger. Med fokus på vores voldsfaglighed er formålet med undervisningen, at den skal medvirke til at give indsigt i den tilgang og de redskaber, som måtte være særligt anvendelige, hvis vi skal foretage de bedst mulige sikkerhedsvurderinger ift. kvinder og børn (sikring af at volden stopper) og blive bedre til at medvirke til optimal sikkerhedsplanlægning (sikring af barnets ret til et liv uden vold).  

Det er nu lykkes at sammensætte et program, som rummer begge dele. 

Vi inviterer hermed til en spændende tema/undervisningsdag med Marius Råkil, Direktør af Alternativ til Vold, specialist i klinisk psykologi. 

 

Tema I: Børn som oplever vold i hjemmet / de børn vi møder på krisecentrene.

Fokus på de voldsfaglige (krisecenterfaglige) vurderinger – ud fra et anlagt voldsfagligt perspektiv og et indlejret sikkerhedsperspektiv.

I praksis relateret til de krisecenterfaglige erklæringer, hvortil det er vigtigt at forstå hvordan og hvorfor oplysningerne om volden mod barnets mor, og mors oplysninger om barnets skal inddrages, herunder hvordan vi kortlægger volden.

• Det voldsfaglige perspektiv foldes ud. Relateret til det at være barn og opleve vold i familien. 

• Hvordan kan man belyse barnets perspektiv ud fra et voldsfagligt perspektiv. 

• Hvilke perspektiver skal anlægges for at kunne belyse, analysere og endeligt foretage voldsfaglige sikkerhedsvurderinger ift. de børn vi møder på krisecentrene.

Krisecentrene arbejder med kortlægning af volden. Vi ønsker at blive inspireret til mere systematik og opmærksomhed på, hvad der er vigtigt at have fokus på/ få afdækket ift. risikovurdering (omsat til voldsfaglig sikkerhedsvurdering og planlægning) 

 

Tema II:

Moderne perspektiver på køn og magt.

• Køns- og magtperspektivet foldes ud på flere niveauer. 

• Hvordan kan vi inddrage og forholde os til køns- og magtperspektivet i vores daglige praksis. 

 

Vigtigt!!

Undervisningsdagen er gratis, men vær gerne helt sikker på at du kan deltage på dagen inden du tilmelder dig, så vi ikke risikerer, at pladserne går tabt.

Det er en lang dag med spændende undervisning fra kl. 9.00-16.00 – det er vi opmærksomme på, men vi har ønsket at tilbyde jer en optimal undervisningsramme med plads til fordybelse.

Derfor ønsker vi også, at du som deltager har lyst at blive dagen ud, så vi sammen når i mål med vigtige fokuspunkter til den fremadrettede indsats.

Du kan kontakte Odin Havnepark ved ønske om overnatning, hvis du har lyst at ankomme til Odense dagen forinden, de kan henvise til overnatningsmuligheder med rabat.

Der gives desværre ikke tilskud til eventuel overnatning.

 

På vegne af bestyrelsen Kvindekrisecenterfaggruppen

/Stine