Spændende oplæg om Personlighedsforstyrrelser

Bliv klogere på arbejdet med de personlighedsforstyrrede

Personlighedsforstyrrelser – hvad kendertegner det sociale arbejde med denne målgruppe, og hvordan skelner vi mellem behandling og personlig støtte/rådgivning.

Introduktion til de forskellige typer af personlighedsforstyrrelse. Oplægsholder Kristina Schilling Jeppesen vil gøre os klogere på mødet med borgeren med personlighedsforstyrrelse, samt give os værktøjer til brug for opmærksomhed på egen rolle og udfordringer i kontakten i det sociale arbejde. 

Følgende emner vil blive drøftet:

  • Hvad består behandlingen af. 
  • Hvordan afskiller behandling sig fra den støttende indsats.

Oplæg af: Kristina Schilling Jeppesen – Souschef og psykolog – i Enhed for Personlighedsforstyrrelse

Der vil efter oplægget  være mulighed for spørgsmål og refleksion