Sommertræf på Bjørnø

Med temaet: Boost din markedsføring på de sociale medier

Program og tidsplan

Kl.09.30: Vores afgang fra Faaborg. ”Lillebjørn” medtager 20 passagerer af gangen, men sejler ”kajen tom”

Kl.10.00: Ordinær afgang med Bjørnø-færgen fra Faaborg. www.bjoernoefaergen.dk

Kl.10.25: Velkomst og introduktion til dagens tema i Bjørnø Beboerhus. www.beboerhuset.dk

Kl.10.30: Inspirationsoplæg ved Ane Longgaard

Oplægget vil give inspiration og viden samt konkrete redskaber til at blive mere effektiv i din markedsføring. Ane vil komme med håndgribelige redskaber og teorier for hvordan du kan planlægge og eksekvere bedste muligt i din kommunikation.

Du får redskaber til at komme videre med din markedsføring og have en større viden om hvad medierne kan, og derved blive mere bevidst om brugen, så det i sidste ende giver bedre resultater.

Du får anvendelige tips og eksempler på do’s and dont’s.

Vi kommer bl.a. omkring brugen af de sociale medier og nyhedsbreve.

Du kan læse om Ane Longgaard på www.anelonggaard.dk

Kl.12.30 – 13.15: Frokost

Kl.13.15 – 15.00: ”Hands on”, hvor vi kan arbejde med vores profiler og stille individuelle spørgsmål til Ane Longgaard.

Indlagt pause ca. kl. 14.00 – 14.15 med kaffe og kage

Kl.15.00 Pause efterfulgt af Netværk og ”Fri leg” på Bjørnø

Se mere omkring Bjørnø og alle øens herligheder http://xn--bjrn-hrac.dk/

 

Praktisk info:
Det er gratis for sektionens medlemmer. Ved udeblivelse opkræves kr. 500 til dækning af forplejning mv