Sommermøde 2023

Profession og uddannelse - Hvor skal vi hen?

Med udgangspunkt i egen forskning peger professor i socialt arbejde Maria Appel Nissen på en udvikling, som stiller nye krav til socialrådgiverens professionsfaglige og personlige indstilling og udvikling. Lektor Lene Ingemann Brandt og praktikkoordinator Vivi Imer Hansen vil tage os med ind det autoetnografiske univers og vise, hvordan autoetnografien kan fungere som redskab til at styrke de studerendes selvrefleksion og måske også vores egen. På anden dagen skal vi diskutere uddannelsens aktuelle styrker og svagheder med udgangspunkt i den aktuelle undersøgelse blandt os selv samt ressourcegruppens arbejde. Vi skal vælge en bestyrelse og ikke mindst nyde det ”søde” liv i centrum af Nordens Paris, Aalborg.

Sted:
Sommermødet finder sted i Nordkraft – Aalborgs gennem godt 50 år kuldrevne kraftværk – der nu næsten døgnet rundt fyrer op under et koloreret mix af liv, kultur, sport og fritid i monumentale rammer af rå newyorker-arkitektur lige midt i byen (for yderligere info www.nordkraft.dk). Her kan I også finde oplysning om parkering. Den præcise adresse er: Nordkraft, Kjellerupstorv 5, 9000 Aalborg lokale 10.13.

Ja det betyder 10. sal – fantastisk udsigt – ja der er elevator.

Program:

21. august

kl. 12.00-12.30 Ankomst og frokost

kl. 12.30-13.00 Velkomst og præsentation

kl. 13.00-13.45:

Udviklinger i socialt arbejde og socialrådgivning – perspektiver på socialrådgiveruddannelsen v/ Maria Appel Nissen, Professor i Socialt Arbejde og forkvinde i Studienævnet for Socialrådgiveruddannelse ved AAU.

Oplægget sætter først fokus på og giver eksempler på tendenser i socialt arbejde og socialrådgivning med afsæt i min forskning. Det sociale arbejde og socialrådgivning foregår i økonomiske, politiske, retlige og organisatoriske sammenhænge, der præger de ledelsesmæssige, faglige og metodiske udviklinger i arbejdet. Hvilke nye krav stiller det til socialrådgiveren og det sociale arbejde i praksis? Min forskning viser en udvikling, hvor der kommer mere og mere fokus på socialrådgivernes evne til at arbejde effektivt, innovativt, relationelt og fagligt undersøgende, dynamisk og lærende i samarbejde med borgere og andre professionelle – og det stiller nye krav til socialrådgiveres personlige og professionsfaglige indstilling og udvikling. Det stiller måske også nye krav til socialrådgiveruddannelsen og undervisningen – didaktisk og i vores pædagogiske arbejde med de studerende? Hvordan imødekommer vi forventninger i praksis samtidig med, at vi fastholder et blik på de studerende som studerende? Og har vi i dag at gøre med studerende med nye orienteringer i forhold til, hvordan studieliv giver trivsel og mening? Oplægget giver ikke færdige svar, men lægger op til videre diskussion!

kl. 13.45-15.00: Dialog på tværs af uddannelsessteder samt fælles opsamling.

Kl. 15.00-15.30: Pause med te og kaffe

Kl. 15.30-17.30:

At kaste et blik på sig selv når man kaster blikket på andre – med autoetnografi som metode. v/Lene Ingemann Brandt, Selvstændig og ekstern lektor v/AAU samt Vivi Imer Hansen Socialrådgiver og Praktikkoordinator v/Socialrådgiveruddannelsen AAU.

Oplægget handler om, hvordan vi på socialrådgiveruddannelsen på AAU arbejder med at styrke de studerendes refleksivitet om, hvad de selv kommer af i mødet med det sociale arbejde. Vi ser, at der er behov for at rette blikket på, hvordan de studerendes egen baggrund spiller ind i mødet med praksis og i mødet med forskellige "genstandsfelter”. Der arbejdes med forskellige tilgange, både inspireret teoretisk af Bourdieu og den autoetnografiske metode, hvor de studerende bl.a. arbejder med livsbanemapping for at få øje på, hvordan de selv er formet af sociale og kulturelle forhold. Det kunne være spørgsmål som: "Hvordan kan jeg forstå borgeren i jobcentret hvis jeg kommer fra et miljø, hvor man klarer sig selv og ikke er arbejdsløs?", eller ”hvad betyder det for min tilgang til andre mennesker at jeg selv har været syg eller i et behandlingsforløb hos en psykolog?”. Sideløbende med de studerendes læringsforløb arbejder vi med at klæde praksis på, både ved indkald af praktikstederne, såvel som på praktikvejlederuddannelsen.

Kl. 17.30-19.00: Sociale aktiviteter.

Kl. 19.00- ?  Middag m.m.

 

22. august

kl. 08.00-09.00: Morgenmad på hotellet.

kl. 09.00-10.00: Generalforsamling i Faggruppen Professionshøjskolerne og AAU. Dagsorden efter foreskrifterne. Har du foreslag til dagsorden kan du sende dem til Finn Skovfoged Laursen,  finlau@socsci.aau.dk

Kl. 10.00-11.00: Runde med te og kaffe – Hvad er vi optaget af på vores uddannelsessted?

Kl. 11.00-12.30: Uddannelsen til debat. Oplæg fra Dansk Socialrådgiverforening på baggrund af spørgeskemaundersøgelse og ressourcegruppens arbejde.

Kl. 12.30-13.00: Afrunding og feedback.

Aalborg siger tak og farvel + sandwich to go.

 

Praktiske oplysninger:

  • Sommermødet er gratis. Du bliver bedt om at give kreditoplysninger, for ved afbud efter den 20.juli opkræves et afmeldingsgebyr på kr. 350 af hensyn til hotel booking.
  • Ved tilmelding kan du angive kostpræferencer
  • Alle, der ønsker overnatning, vil blive indlogeret på: CABINN Aalborg, Fjordgade 20, 9000 Aalborg. Tlf. 9620 3000. (5 min. til fods fra Nordkraft)
  • Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Finn på finlau@socsci.aau.dk eller tlf. 61652890.

Vi glæder os meget til at byde jer velkommen i det nordjyske.