Socialt arbejde og beskæftigelsespolitik – etik og normkritik

Indebærer et godt liv altid et lønarbejde? Står sanktioner i modsætning til det sociale arbejdes værdigrundlag?

Hvordan navigerer vi mellem en etisk fordring om menneskets iboende værdi uagtet dets deltagelse i samfundet og samfundet krav om arbejdsmarkedsdeltagelse?

Det er nogle af de spørgsmål Filip Mujinovic sammen med Mette Louise Brix vil sætte fokus på i et oplæg om, hvordan og om beskæftigelsespolitikkens grundlæggende antagelser om menneske og samfund harmonerer med det sociale arbejdes menneskesyn. Ved at anlægge et normkritisk blik sætter de spørgsmålstegn ved de grundlæggende normative antagelser om, hvad det gode liv indebærer. De vil sætte rammerne for en fælles faglig refleksion om, hvad det sociale arbejdes nutid er gjort af, og hvilke drømme vi kunne have for fremtidens sociale arbejde.

Det er et oplæg de med stor succes afholdt på Socialrådgiverdage 2023. Faggruppen for beskæftigelse vil gerne tilbyde endnu flere medlemmer oplevelsen og indbyder til et webinar, som afholdes 

Oplægsholder: Filip Mujinovic, Cand.soc., Socialvidenskab og Arbejdslivsstudier, RUC

Facilitator: Mette Louise Brix, Faglig koordinator Gribskov Jobcenter, forkvinde for beskæftigelsesfaggruppen

Det foregår via Teams og du får linket når du tilmelder dig.