Smitter den traumatiserede hjerne

Borgere/patienter skal leve et liv efter de traumer de har været udsat for. Hvad betyder det for deres liv og hvad betyder det for socialrådgiverne i mødet medborgere/patienter.

Program for landskonference:

Torsdag:

8.45 – 9.45      Ankomst – indskrivning og morgenmad

9.45 – 10.00    Velkomst og morgensang

10.00 – 13.00 Betydningen af traumer – Oplæg fra Louise Brückner Wiwe
Louise vil holde et oplæg om hvad traumer er og hvordan det påvirker borgere/patienter samt hvordan vi som socialrådgiver håndterer tilgangen i mødet med borgere/patienter.

13.00 – 14.00     Frokost

14.15 – 16.00   Traume-Bevidst Tilgang – oplæg fra Helle Cleo Borrowman
Cleo fra Landsforeringen Spor vil formidle erfaringer med Traumer og traumereaktioner – samt hvordan man kan handle udfra en Traume-Bevidst tilgang.

16.15 – 17.45      Generalforsamling for Fagligt selskab for psykiatrisocialrådgivere

Signe Færch, forkvinde i  Dansk Socialrådgiverforening, DS  vil orientere fra DS

19.30                 Festmiddag og samvær med kolleger og andre gode socialrådgivere

Fredag:

7.00 – 9.00         Morgenmad + morgensang

0.00 – 12.00      Self compassion – oplæg fra Helle Laursen
Helle fra Nordic Compassion vil holde et oplæg om selfcompassion.
Selfcompassion kan give os en forståelse af og redskaber til hvordan vi kan passe på os selv som socialrådgivere i arbejdet, hvor vi møder mennesker belastet af traum

12.00                 Evaluering + sandwich og vand.

Herefter farvel og på gensyn til Årskonference 2025

Priser:
Deltagelse begge dage med overnatning på enkeltværelser: 2600 kr.
Deltagelse torsdag med middag: 1600 kr.
Deltagelse torsdag uden middag: 1200 kr.
Deltagelse fredag incl morgenmad: 900 kr.
NB Du bedes vælge en af ovenstående når du tilmelder dig.