AFLYST: Regional TR-konference

Konferencens første dag retter sig imod TR, TR-suppleanter og ledere. Konferencens anden dag retter sig alene imod TR og TR-suppleanter.

Dag 1: Håndtering af nyuddannedes overgang fra uddannelse til arbejde og DS

Ledermedlemmer deltager på dag 1

09.00 Fællessang og velkomst

09.30 Introduktion til dagens tema

10.00 Hvad oplever de nyuddannede selv?

Interview med nyuddannede socialrådgivere om deres første tid i faget og DS – hvad der var godt og skidt.

11.00 Fra ondt i maven til faglig selvtillid – om at tage godt imod vores nyuddannede socialrådgivere v/ erhvervspsykolog Solveig Gjerding

Ud fra psykologiske og karrierefaglige perspektiver kigger vi på faldgruber og muligheder, når arbejdspladsen skal modtage sine nyuddannede medarbejdere.

– Hvad skal der til for at skabe en god oplevelse i det første job?

– Hvad forventer den nyuddannede af sig selv og af arbejdspladsen?

– Hvilke udfordringer gennemgår den nyansatte typisk i mødet med det første job?

– Hvordan understøttes tilblivelsen af den fagfaglige identitet som socialrådgiver?

– Hvad kan arbejdspladsen gøre inden ansættelsen og i løbet af det første professionelle arbejdsår?

12.00 Frokost

13.00 Værksteder

Erfaringsudveksling omkring introduktion af nyuddannede til hhv. fag og DS.

Udvikling af plan for hvad man som TR/klub/leder kan og vil gøre i relation til temaet.

16.00 Opsamling

17.00 Baadfart, bobler og bragende flot fællessang

18.30 Middag

 

Dag 2: Lokal løndannelse

09.00 Introduktion til dagens tema

09.30 Oplæg om lokalløn fra DS’ sekretariat

Fortællingen om DS og lokalløn: Hvad er det nu lige, det er, hvordan har det udviklet sig og hvorfor har vi det overhovedet?

Tips & Tricks til den gode lokallønsforhandling.

11.45 Frokost

12.30 Værksteder 

  • Uenighedssager: Tvistesystemet og tvisteadgangen – hvordan kan der arbejdes med det?
  • Lønstrategi: Mobilisering af klubben – klubressourcer – mandat – hvordan man får klubben til at lægge en langstrakt strategi – fordele/ulemper ved forhåndsaftaler
  • Rammerne for forhandlingerne: Forhandlingsteknik/taktik – fordelene ved procedureaftaler og arbejdet med at få dem vedtaget – hvad er en god proces?

Tilmelding til værksted sker på konferencen.

14.30 Opsamling

15.00 Afrunding og farvelsang

15.15 Tak for denne gang (og vi ses i 2021!)