Regional TR-konference

Langt om længe er det igen tid til REGIONAL TR-KONFERENCE, hvor vi skal svælge i politisk lobbyarbejde, overenskomster og socialt samvær i fagbevægelsens bedste selskab.

Regional TR-konference 2021

Som TRer har I en nøglerolle i at få samlet de faglige argumenter og formidle dem over for politikerne på lige netop jeres arbejdspladser. På dag 1 vil vi derfor blive inspireret af lokale politikere og hinanden til at udvikle det politiske lobbyarbejde, så vi i endnu højere grad kan fremme socialrådgivernes dagsordener.

På dag 2 vil vi diskutere OK21, hvad vi fik ud af forhandlingerne, hvordan vi sikrer optimal udnyttelse af overenskomsterne på arbejdspladserne og hvordan de kan bruges som afsæt for lokale forhandlinger.

 

Program

 

DAG 1: Lokalpolitisk lobbyisme

08.30-09.00   Ankomst og morgenbrød

09.00-10.00   Velkomst og sammenrystning

10.00-10.15   Optakt til dagens tema

                      Med teamet søger vi i fællesskab svar på hvordan bliver vi bliver dygtigere til

                      at gå til politikerne og skabe opmærksomhed på vores eksistens, så vores

                      faglighed kan præge de politiske beslutninger.

10.15-10.30   Pause

10.30-11.45   Interview med kandidater til kommunal- og regionsrådsvalget om

                      deres syn på og tilgang til politisk lobbyarbejde

11.45-12.15   Hvad sagde kandidaterne og hvad kan vi bruge det til?

                      Analyse af Maria Steno, tidligere byrådsmedlem og forfatter til bogen

                                   ”Lokal lobbyisme”

12.15-13.00   Frokost

13.00-13.45   Erfaringer med lobbyisme i praksis

                      TR Freja Nielsen fra Frederiksberg Kommune og FTR Roar Johansen fra Slagelse

                      Kommune, der på forskellig vis har dyrket lokalpolitisk lobbyisme, fortæller om

                      deres oplevelser og resultater af anstrengelserne.

13.45-14.30   Lobbyisme og ytringsfriheden

                      Hvad må man sige, hvem må man sige det til og hvor går grænsen for

                      ytringsfriheden, når man gerne vil beskrive udfordringer på arbejdspladsen?

                      v/ Bjarke Christiansen, journalist i DS

14.30-15.00   Kage og check-in

15.00-16.30   Udvikling af idéer til lobbyistiske handlinger

16.30-17.00   Pause

17.00-            Bobler, bådfart og bragende flot fællessang

18.30             Middag

 

DAG 2: Overenskomsterne som arbejdsredskab

08.30-08.45   Godmorgen og tanker fra i går

08.45-09.15   Optakt til dagens tema

                      OK21 er ikke slut – i virkelighed først lige startet. Og vi skal have fuldt udbytte

                      at de hårdt tilkæmpede resultater.

                      Med temaet opruster vi vores vidende om centralt forhandlede rettigheder,

                      drøfter hvordan vi får stiller de lokale arbejdsgivere til ansvar for dem og

                      hvordan vi styrker medlemmernes viden om rettighederne og hvor

                      rettighederne kommer fra.

9.15-10.30    Oplæg om OK-emner og snak om hvordan vi kan udnytte dem bedre (1)

                     Workshops om

                      –  Arbejdstidsregler

                      –  Lokalløn og ligeløn

                      –  Arbejdsmiljø

10.30-11.00   Pause

11.00-12.15   Oplæg om OK-emner og snak om hvordan vi kan udnytte dem bedre (1)

                      Workshops om

                      –  Arbejdstidsregler

                      –  Lokalløn og ligeløn

                      –  Arbejdsmiljø

12.15-13.00   Frokost

13.00-14.30   Hvordan kan vi bruge overenskomsterne til lokalt at skabe

                      positive forandringer i arbejdslivet? 

14.30-15.00   Afrunding og tak for denne gang