Politisk TR-Intro for nyvalgte tillidsrepræsentanter i Region Syddanmark

Dansk Socialrådgiverforening Region Syd, har valgt at opprioritere nyvalgte tillidsrepræsentanters introduktion til foreningens arbejde - den politiske organisation. Hvordan indgår TR i den politiske organisation.

Introduktion til Dansk Socialrådgiverforening – Medlemmernes organisation
 

For nyvalgte tillidsrepræsentanter ansat i Region Syddanmark.

Dansk Socialrådgiverforening har valgt at opprioritere nyvalgte tillidsrepræsentanters introduktion til foreningens arbejde – den politiske organisation. Hvordan indgår TR i den politiske organisation.

Du indbydes derfor til dette introduktionsarrangement.


Der er denne dag også TR-møde, hvor der afsluttes med frokost.
Selvom du ikke er en del af dette møder, er du velkommen til at spise med fra kl. 12.30


Indholdet i introduktionen til foreningens arbejde:
  • DS som medlemmernes forening – fra medlem til aktiv medejer
  • DS som politisk organisation – medlemsdemokratiet
        – Regionsbestyrelsen
        – Hovedbestyrelsen
        – Repræsentantskabet
  • DS og medlemsarrangementer
  • DS og TR møder og TR konferencer
  • DS og TR som aktiv i MED systemet.
  • DS 2022 planen
        – Fokus på fællesskabet i DS
        – Fokus på styrkelse af klubberne i DS
        – Fokus på arbejdsglæde
        – Fokus på socialfaglig udvikling
        – Fokus på løn- og ansættelsesvilkår

Fra regionskontoret deltager:
– Regionsformand Anne Jørgensen
– Kontorleder Peter Tvedskov

Der ydes frikøb og dækning af transportudgifter efter gældende regler.

Venlig hilsen

Anne Jørgensen
Regionsformand