På en måde skal vi dø

Kom til generalforsamling og en spændende temadag med oplæg fra hospitalspræst Lotte Mørk og med mulighed for erfaringsudveksling og gode faglige snakke.

Erfa grupper
Vi har sammensat bordgrupper ud fra faglige områder og snitflader mhp. at der kan erfaringsudveksles ud fra relevante emner og problemstillinger og skabes nye kontakter og samarbejder i hverdagen.

Nyt fra DS
Vi får først på dagen besøg af næstforkvinde Ditte Brøndum fra Dansk Socialrådgiverforening med oplæg om hvad der rører sig på det sundheds- og socialfaglige område.

Generalforsamling
Der er generalforsamling, hvor bestyrelsen står på valg. Har man lyst til at stille op og være en del af bestyrelsen, er alle varmt velkomne.
Hvis du har foreslag til generalforsamlingen kan du sende dem til Tanja Wejergang, tanja.wejergang@regionh.dk senest 15.februar

Temaoplæg
Vi runder dagen af med et oplæg fra hospitalspræst Lotte Mørk, hvor overskriften er et for os alle essentielt livsvilkår: ’På en måde skal vi dø’ –

Spørgsmålet er bare hvordan? For de fleste er det en angstprovokerende tanke, fordi døden er så fremmedartet og ukendt. Mange taler om døden som vor tids store tabu, fordi den konfronterer os med den ultimative magtesløshed. En magtesløshed, der er svær at kapere i en tid, hvor vi er vant til at have kontrol over tingene og til selv at kunne handle os ud af det meste – særligt på et hospital, der har til formål at helbrede mennesker. 

I foredraget vil der blive reflekteret over disse temaer, samt hvad der sker for et menneske, når det bliver lagt ned – både i bogstavelig og overført forstand. Hvilke tanker og overvejelser gør man sig, når døden er tæt på? Og hvordan passer disse tanker ind i sundhedssystemet, der har fokus på at løse problemer? Døden er ikke et problem, vi kan løse – eller behandle os ud af. Døden er et vilkår, vi alle lever under. 

Oplægget vil tage afsæt i bogen "På en måde skal vi dø", min sjælesørgeriske praksis og eksempler fra den gæstebog, der ligger i Rigshospitalets Kirke. 

Program

  • 09:30-10:00: Ankomst – Morgenmad
  • 10:00-11:00: Nyt fra DS ved næstforkvinde Ditte Brøndum
  • 11:00-11:30: Generalforsamling:

– Valg af dirigent
– Valg af referent
– Bestyrelsens beretning
– Fremlæggelse af regnskab
– Valg til bestyrelsen
– Eventuelt

  • 11:30-11:45: Pause
  • 11:45-12:15: ERFA – Erfaringsudveksling i bordgrupper
  • 12:15-13:00: Frokost
  • 13:00-15:30: Oplæg v. hospitalspræst Lotte Mørk
  • 15:30-16:00: Afrunding og tak for i dag

Temadagen er gratis.
Der ydes ikke transportgodtgørelse