Opsporing af og samtale om vold i nære relationer

Lev Uden Vold afholder webinaret. Kommunale sagsbehandlere og socialrådgivere kan spille en afgørende rolle for borgere, der oplever vold i nære relationer.

Lev Uden Vold afholder webinar for socialrådgivere, der ønsker at blive bedre til at identificere borgere, der udsættes for eller udøver vold i nære relationer. Webinaret giver blandt andet konkrete redskaber til at spørge til og tale om vold med borgere, hvor der er mistanke eller viden om vold.

Webinaret handler om:

  • Grundlæggende viden om vold i nære relationer, herunder viden om forskellige voldsformer og hvordan disse kan komme til udtryk.
  • Tegn hos en borger udsat for eller som udøver vold i en nær relation, og som fagpersoner bør være opmærksomme på i mødet med borgeren.
  • Redskaber til at spørge til og tale om vold med en borger ved mistanke eller viden om vold, så man som fagperson er i stand til at handle ved viden om, at en borger er udsat for eller udøver vold.
  • Kendskab til specialiserede tilbud, man kan henvise en borger, der er udsat for eller udøver vold i en nær relation, videre til.

 

Undervejs i oplægget vil der være mulighed for at stille spørgsmål, og der vil være mulighed for at dele erfaringer fra praksis samt drøfte udfordringer, man kan støde på i forbindelse med at spørge til og tale om vold med en borger.

En videnskonsulent fra Lev Uden Volds vidensafdeling og en rådgiver fra Lev Uden Volds nationale hotline vil stå for webinaret. 

Vi ser frem til at møde jer online!

Praktisk information

  • Det er gratis at deltage.
  • Webinaret foregår online på Teams.
  • Efter tilmelding vil du få tilsendt et link, som du skal logge dig på ved mødestart.
  • Alle socialrådgivere, der finder emnet interessant, har mulighed for at deltage.
  • Webinaret optages ikke.

Information om Lev Uden Vold

Lev Uden Vold er Danmarks nationale enhed, der arbejder for at sikre mere og bedre hjælp til mennesker, som oplever vold i nære relationer. På baggrund af undersøgelser og videnskortlægninger samt praksiserfaringer fra egne rådgivningsindsatser, formidler Lev Uden Vold viden om vold i nære relationer til fagpersoner, der møder borgere udsat for eller som udøver vold i nære relationer.

Vi sender Team- link til alle deltagere dagen før webinaret.