Online: Succes med at hjælpe børn med skolefravær tilbage til skole.

Kom med og hør om hvordan man som fagperson kan arbejde med børn og unge med skolefravær.

"Tilbage til skole" er netop navnet på det projekt i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense, der har hjulpet rigtig mange børn med skolefravær tilbage til stabil skolegang.

"Tilbage til skole" startede som et 4-årigt udviklingsprojekt fra 2015 – 2018. Projektet vandt i 2019 den nationale ”Nyt Sammen Bedre-pris”, som uddeles af Center for Offentlig Innovation og Center for Offentlig Kompetenceudvikling. I 2020 blev "Tilbage til skole" permanentgjort, som et af mange tilbud, i Børne- og ungdomspsykiatrien.

I dette webinar kan du høre Psykolog Nini Engbo og Socialrådgiver Hanne Holm, fortælle om "Tilbage til skole" med fokus på, hvordan man som fagperson kan arbejde med børn og unge med skolefravær. Du vil høre om teorien bag om de konkrete metoder og om etablering af de nødvendige samarbejdsaftaler på tværs, hvor barnet/ den unge, forældrene og samarbejdspartnerne alle spiller en central rolle.