WEBINAR: Sagsbehandling og indsats til børn og unge med funktionsnedsættelser

Faggruppen Handicap inviterer til debatwebinar

Kommunernes sagsbehandling på handicapområdet er til debat! Ph.d.-studerende Emil Søbjerg Falster beskriver ud fra en spørgeskemaundersøgelse forældre til børn med handicap og kronisk sygdom/lidelse som fredløse i Altinget.

Undersøgelsen viser bl.a., at 55% af forældrene er utilfredse med samarbejdet med kommunen, 82% af forældrene oplever samarbejdet som stressende og at 90% af forældrene oplever aldrig eller sjældent at blive vejledt i kommunen.

Formanden for Bedre Psykiatri Knud Aarup argumenterer i Altinget for, at tiden er kommet til at samle det specialiserede socialområde i regionerne.

Med hvad er vores faglige ønsker og drømme for det specialiserede område? På webinaret vil vi debattere, hvilke rammer der skal til for, at vi kan udvikle kvaliteten i det socialfaglige arbejde. Om der er behov for lovgivningsændringer, om organiseringen af arbejdet skal forandres, samt hvordan vi kan tage del i den offentlige debat. Medbring gerne eksempler på, hvad der gør dig fagligt stolt i dit daglige arbejde. Vi håber på, at socialrådgivere i interesseorganisationer, på sygehuse, i indsatserne samt i kommunerne vil deltage, så vi får flest mulige perspektiver og ideer! Fra kommunerne er socialrådgiver fra det specialiserende børneområde selvskrevne, men socialrådgivere fra voksenområdet og jobcentret som deltager i overgangsarbejdet er også yderst relevante.

» Link til webinaret (uden tilmelding, gratis deltagelse)