Online: Joannahuset

Børn og unge i udsatte situationer kan komme i Joannahuset 24 timer i døgnet, året rundt, og der har allerede været over 110 børn og unge i huset. Børnene og de unge kommer fra hele landet. Joannahuset har været i dialog med omkring 15-20 kommuner, som børnene kommer fra.

Joannahuset tilbyder børnene og de unge et pusterum, mad og drikke, en voksen at snakke med, rettighedsbaseret rådgivning, retshjælp og muligheden for at overnatte i en kortere periode. De arbejder løbende med brobygning, da nøglen til hjælp med børnenes sociale problemer ligger hos kommunerne. De vil derfor gerne være i tæt dialog med socialrådgivere i kommunerne over hele landet.

I oplægget vil de fortælle om Joannahusets indsatser herunder særligt den rettighedsbaserede rådgivning og retshjælp samt dele den indsigt og viden, de indtil nu har fået om de vilkår og betingelser, der gør at børn og unge kontakter et krisecenter. De vil også gerne tale med os om, hvordan vi brobygger bedst til hinanden og hvordan I tænker, at I kan rådgive børn og unge om Joannahuset. 

Om oplægsholderne
Oplægget holdes af, Marie Skovgaard, jurist i Joannahuset og Jette Wilhelmsen, leder af Joannahuset.
Marie er uddannet socialrådgiver og har arbejdet som myndighedssocialrådgiver i den sociale døgnvagt i København i 15 år. Marie blev for 2 år siden uddannet jurist på KU. Jette er uddannet socialrådgiver og har arbejdet med børn, unge og familier alle 20 år som socialrådgiver. Jette var med til at starte Børns Vilkårs bisidderprojekt op i 2007 og var underviser på socialrådgiveruddannelsen inden hun startede i Joannahuset.