ONLINE – Generalforsamling

Faggruppen Professionshøjskoler og AAU afholder generalforsamlingen via Zoom

Den foreløbige dagsorden 
1. Valg af ordstyrer
2. Valg af referent
3. Formandens beretning
4. Fremlæggelse af regnskab
5. Valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag
7. Evt.

Har du forslag til generalforsamlingen skal de sendes til Lene Nedergård lene@kp.dk senest den 1.juli

Har du lyst til at være faglig aktiv kan du læse dette lille notat 

Den endelig dagsorden samt link til Zoom-mødet sendes til alle tilmeldte ugen efter tilmeldingsfristen..